Goed gedrag automobilisten niet straffen met hogere verkeersboetes1758x

De ANWB vindt de verhoging van de verkeersboetes weinig meer te maken met verbetering van de verkeersveiligheid. Automobilisten worden opgezadeld met hogere verkeersboetes die als voornaamste doel hebben de schatkist te vullen.

Dit concludeert de bond na bestudering van de Rijksbegroting. De ANWB signaleert een zorgwekkende trend: als automobilisten minder overtredingen begaan, zullen de opbrengsten uit verkeersboetes verminderen. Echter, als de overheid toch een zeker bedrag wil binnenhalen uit verkeersboetes, zal dat leiden tot hogere boetes. “Een zeer zorgelijke situatie”, aldus hoofddirecteur Guido van Woerkom. “Automobilisten dreigen te worden ‘gestraft’ voor hun goede gedrag omdat dat leidt tot minder boetes en dus minder inkomsten”.

Volgens de ANWB blijkt dat uit meerdere verhogingen van de verkeersboetes in de afgelopen vijf jaar. In de begroting van 2006 had het rijk de ambitie om t/m 2011 ongeveer €700 miljoen op te halen uit verkeersboetes. In 2007 werd deze meerjaren ambitie al bijgesteld naar €800 miljoen per jaar. De werkelijke opbrengsten bleven echter achter. Door een tekort aan opgehaalde boetes in 2009 kreeg het ministerie van Justitie een taakstelling (bezuinigingen) opgelegd van €15 miljoen voor 2010. Ook 2010 en 2011 leverden een tekort op. Het te weinig opgehaalde bedrag aan verkeersboetes moet daarom in 2012 t/m 2014 worden gecompenseerd. Bovendien wil het Rijk meer ophalen uit verkeersboetes. In de begroting van 2012 zien we nu een post van bijna €1 miljard terug voor verkeersboetes; €300 miljoen meer dan vijf jaar geleden voorzien.

Het meest recente voorstel van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) om de verkeersboetes te verhogen betekent de vierde verhoging sinds 2007. Voor een snelheidsovertreding t/m 10 km/u binnen de bebouwde kom betaalde de automobilist in 2007 €30. In 2012 zal hij voor hetzelfde vergrijp €93 moeten betalen. Dit is volgens de minister van Veiligheid & Justitie een overtreding die in de categorie ‘asociale gedragingen in het verkeer’ valt en daardoor extra zwaar wordt beboet.

Mede doordat onduidelijk blijft wat voor effect dergelijke hoge boetes zullen hebben voor de verkeersveiligheid maakt de ANWB zich steeds meer zorgen over het maatschappelijk draagvlak. Politiebonden hebben grote bezwaren tegen de maatregel en de ANWB vreest ook dat de automobilist hier weinig begrip voor zal hebben.

De bond benadrukt overigens voorstander te zijn van de aanpak van ernstige verkeersovertredingen. Boetes kunnen daarvoor een middel zijn, maar dan moeten die ook worden gecombineerd met aanvullende maatregelen als handhaving en duidelijker inrichting van wegen. Volgens de ANWB is er uit de begroting niet op te maken dat daar ook geld voor wordt gereserveerd.

Bron:  ANWB.nl

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram