Haagse rechters overbelastx

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag kan dit jaar naar verwachting 7000 strafzaken niet afhandelen. Het gaat om relatief lichte zaken als verkeersovertredingen die door de kantonrechter moeten worden afgedaan. De kantonrechters zijn overbelast. Ze kampen met grote capaciteitsproblemen en worden bovendien geconfronteerd met een toenemend zaken.Dat zegt mr. G. Keizer, voorzitter van de sector kanton van de rechtbank in Den Haag. Het OM erkent de problemen. "We bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om deze zaken toch af te kunnen doen", zegt een woordvoerder. "We zullen de zaken in elk geval niet seponeren."Volgens Keizer kunnen de 22 kantonrechters in het Haagse arrondissement het werk nauwelijks meer aan. In 2001 werd in 12.500 strafzaken rechtgesproken. Vorig jaar was dat aantal gestegen tot 16.000.

Keizer: "Het Openbaar Ministerie wilde dit jaar 23.000 strafzaken aanleveren, maar zoveel zaken kunnen we niet doen. Het aantal van 16.000 is echt het maximum."De kantonrechter behandelt alleen (verkeers)overtredingen. Misdrijven komen in eerste aanleg terecht bij de politierechter of de meervoudige kamer van de rechtbank. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep van deze zaken. Ook deze drie rechtsprekende instanties kunnen het groeiende aantal zaken dat justitie bij hen aanbrengt steeds moeilijker verwerken, aldus de woordvoerder van het OM.

Behalve strafzaken behandelen kantonrechters ook civiele zaken en ontbindingen van arbeidsovereenkomsten. Door de economische terugval is deze laatste categorie zaken explosief gestegen, zegt Keizer. In 2001 ontbond de kantonrechter 4200 arbeidscontracten. Vorig jaar waren dat er 6400 en voor dit jaar worden er 6800 ontbindingszaken verwacht. Deze zaken hebben de hoogste prioriteit.Het aantal civiele zaken bijvoorbeeld huurconflicten of zaken tegen wanbetalers stijgt ook. Vorig jaar werden 23.500 vonnissen bij verstek uitgesproken. Dit jaar worden dat er naar verwachting 26.000.

Bron:  Haagsche Courant

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram