Hal boos om beperkt gebruik van zoabx

Maandag 18 augustus 2003 - HAL - De meeste bewoners van de buurtschap Hal langs de A2 bij Boxtel hebben niets aan het geluidwerende asfalt op de aan te leggen spitsstroken van deze snelweg. Dat stelt woordvoerster C. van Schijndel: "We zijn blij gemaakt met een dooie mus."Volgens het door het ministerie van Verkeer en Waterstaat ter inzage gelegde werkplan eindigt de beloofde strook geluidsarm asfalt bij hectometerpaal 125.3. Dat is ter hoogte van het huis van Van Schijndel. "Dat betekent dat er slechts twee huizen van profiteren", doelt ze op het voor A2-verkeer duidelijke zichtbare pand Den Oude Tol en de woning daarnaast. "De andere bewoners van Hal hebben gewoon pech gehad." Van Schijndel is zeer teleurgesteld omdat Rijkswaterstaat tijdens informatiebijeenkomsten vóór de zomervakantie heeft aangegeven dat er verlichting zou komen voor Hal.Nu lijkt dat enkel te gelden voor de twee huizen die volgens de wet extra bescherming moeten krijgen omdat anders de geluidsbelasting te hoog wordt. Voor de andere woningen in Hal, die juist onder de wettelijke grenswaarde blijven, zijn geen maatregelen voorzien. Om heel Hal te helpen, zou de strook geluidwerend asfalt volgens Van Schijndel vierhonderd of liever nog zeshonderd meter langer gemaakt moeten worden. In het huidige plan is die strook met een dubbele laag zeer open asfalt beton (zoab) 5,5 kilometer lang.Onbewoond gebied

Extra cru voor Hal is dat een flink deel van die strook in een onbewoond gebied ligt. Tussen Huize Voorburg bij Vught en Den Oude Tol staan geen huizen aan de weg. Dat tussenstuk meet circa 2,5 kilometer. Van Schijndel: "Ze leggen daar toch geluidsarm asfalt vanwege de uniformiteit van het wegdek en om onderhoudstechnische redenen. Maar de belangen van mensen tellen kennelijk niet mee!"Teleurgesteld

Ook burgemeester F. Ronnes van Haaren, de gemeente waar Hal deel van uitmaakt, is teleurgesteld: "Als het waar is dat maar twee huizen in Hal hier profijt van hebben, dan vind ik het onverstandig van Rijkswaterstaat om dat asfalt niet bij álle woningen te leggen." Maar volgens Ronnes kan zijn gemeente nu verder niets doen: "Rijkswaterstaat houdt zich wel keurig aan de regels, dus daar kun je moeilijk bezwaar tegen maken." Eerder protesteerde Haaren samen met Vught, Boxtel, Sint-Michielsgestel en Best wel officieel tegen het buiten werking stellen van de Wet geluidhinder, voor de snelle aanleg van spitsstroken op de A2.Inmiddels is de betreffende Spoedwet wegverbreding door de Eerste Kamer aangenomen. Belanghebbenden als de bewoners van Hal kunnen nog wel bezwaar indienen tegen de specifieke plannen voor de A2. Die liggen tot 22 september ter inzage, onder andere in alle gemeentehuizen en veel bibliotheken in de regio. Op 2 september vanaf 19.30 uur is er een hoorzitting in restaurant Molenwijk te Boxtel.

Bron:  Brabants Dagblad

Melder: Arno

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram