Hardrijder mag kiezen: boete of op remcursus


HEERENVEEN - Bij wijze van proef kunnen automobilisten die te hard rijden en worden betrapt in Friesland kiezen tussen het accepteren van de boete, of vrijwillig en direct meedoen aan een remtest. Verkeersorganisaties hopen met deze alternatieve 'straf' hardrijders te wijzen op de gevaren van een verkorte remweg.

In Friesland is door het ROV, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, in de afgelopen periode op meerdere plaatsen succesvol geëxperimenteerd met spannende 'remtesten' voor hardrijders. Deze test laat de forse verschillen in remafstanden zien bij verschillende snelheden. Het project wordt betaald door onder meer de provincie, gemeenten en verkeersorganisaties, die rijinstructeurs inhuren voor een middagje 'remmen'.

Testbaan
Wie te hard rijdt wordt meegenomen naar een testbaan waar met een speciale instructeur op verschillende snelheden plotseling wordt geremd.

Deze week werd zo volop geremd in woonwijk Skoatterwâld in Heerenveen. De remafstanden werden bij de demonstraties aangegeven met pylonen. Sipke van der Meulen van de ROV, een organisatie die gesteund wordt door onder de meer de politie en rijscholen: " Het is in feite een opvallende aanvulling op onze 30 km-zoneactie 'Je ziet meer met 30 km!' Mensen schrikken vaak dat ze vele meters meer nodig hebben als ze in plaats van 30 toch eventjes 50 rijden. Dat scheelt tenslotte bijna de helft.

Deze remactie is er ook voor bedoeld dat er meer begrip komt voor de aanwezigheid van 30 kilometerzones en het nieuw inrichten daarvan. En dat lukt, mensen spreken elkaar er na zo'n dagje in de wijk later op aan."

Rijinstructeur Lammert Visser uit Heerenveen is enthousiast. "De mensen voelen het verschil in snelheid goed in de gordels als je stevig remt", weet hij.

Als het experiment slaagt, kunnen andere provincies de straf overnemen. De SWOV, het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, is enthousiast. "Over campagnes zoals het ROV die houdt, hebben wij nog geen concrete effectcijfers, maar we zijn ervoor dat elke gelegenheid wordt aangegrepen op dit soort risico's de aandacht te vestigen", benadrukt zegsman Patrick Rugebregt.

"Te hard rijden lijkt soms min of meer sociaal geaccepteerd te zijn. Dit terwijl snelheidsovertredingen, zeker in 30 km-gebieden waar veel fietsers en voetgangers zijn, een verschil van leven of dood kunnen betekenen!"

Bron:  Telegraaf