Hellendoorn wil extra controles op snelheidx

NIJVERDAL - Burgemeester en Wethouders zijn van plan volgend jaar het aantal snelheidscontroles in de gemeente Hellendoorn fors op te voeren. Hiervoor overweegt het college de aanschaf van een lasergun en Dynamische Snelheids Informatiesystemen (DSI).In een ambtelijke nota wordt benadrukt dat de extra snelheidscontroles niet worden uitgevoerd om de rijksoverheid meer inkomsten (boetes) te verschaffen, maar de verkeersveiligheid te verbeteren. Onderzoek heeft immers aangetoond dat regelmatige controles vrijwel onmiddellijk effect hebben en de gemiddelde snelheid op een traject fors omlaag gaat. ‘Het is echt niet nodig elke overtreding te bekeuren, maar vanwege de lage kans te worden betrapt wordt een bekeuring nu nog meer gezien als pech dan als een verdiende straf’, valt in de notitie te lezen.Gemeenten hebben zelf geen handhavingsbevoegdheid, terwijl de politie niet altijd de financiële middelen heeft om eenvoudig te bedienen en flexibel inzetbare meetinstrumenten als een lasergun aan te schaffen. B en W denken dit probleem op te kunnen oplossen door als gemeente een lasergun aan te schaffen. De helft van de aanschafkosten (9.200 euro) wordt bovendien betaald door de provincie. De buurgemeenten Wierden en Twenterand besloten eerder een lasergun aan te schaffen.Het college heeft de politieafdeling Hellendoorn gevraagd volgend jaar 200 extra manuren beschikbaar te stellen voor snelheidscontroles met de nieuwe lasergun. B en W hopen dat die wens wordt opgenomen in het Basisdocument politie 2003.Om de verkeersveiligheid verder te vergroten wordt overwogen een DSI aan te schaffen. Dit zijn oplichtende borden, waarop de verkeersdeelnemers direct hun (te hoge) snelheid kunnen aflezen. Het is de bedoeling dat de borden in eerste instantie aan de grens van de bebouwde kom wordt neergezet. Het gaat daarbij om de Luttenberger- en Ommerweg in Hellendoorn, Rijssense- en Grotestraat in Nijverdal, Molen- en Stationsweg in Haarle, Groenweg in Daarle en de Kerkstraat in Daarlerveen. In een later stadium kunnen deze informatiesystemen ook op drukke doorgaande routes als de Poggenbelt-, Hellendoornse- en Schuilenburgerweg worden neergezet. Het exacte aantal (1 of 4) systemen dat wordt aangeschaft is met name afhankelijk van de subsidie, die de Regio Twente hiervoor wil geven.

Bron:  Twentsche Courant Tubantia

Melder: Rob (itdanger)

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram