Hoe rijker, hoe rapperx

Meer verdienen, harder rijden. Dat verband leggen Deense onderzoekers na analyse van zestigduizend autotrips. Automobilisten met een hoger inkomen blijken het gaspedaal dieper in te drukken. Het woord 'snelverdieners' krijgt met de uitkomsten van de Deense exercitie een nieuwe dimensie. Dramatisch zijn de verschillen niet, significant wél. Automobilisten die 35 procent méér verdienden dan het groepsgemiddelde reden in het buitengebied gemiddeld 2 km per uur harder.Deze praktijkervaring strookt met de algemene micro-economische theorie. De zegswijze 'tijd is geld' gaat voor iedereen op. Echter, de economische winsten en verliezen zijn voor veelverdieners groter, hoewel de negatieve effecten (verliezen) van snel rijden (extra brandstofverbruik, meer kans op boetes) daarmee allerminst gelijke tred houden. Simpel gezegd: per saldo loont het voor de veelverdiener om hard te rijden.


Achtergrond voor de studie van de Universiteit van Ålborg is de gestage stijging van de rijsnelheden, alsmede van de stijging van de toegestane limieten op de Deense snelwegen. Tussen 1986 en \'98 steeg de gemiddelde autosnelheid op wegen buiten de bebouwde kom van 103 naar 114 km per uur. Intussen was in 1992 de maximumsnelheid voor autosnelwegen al verhoogd van 100 naar 110 km per uur. Hoewel bij dit besluit extra controles werden beloofd, bleef het aantal boetes gelijk en is de gemiddelde snelheid inmiddels verder opgelopen tot 119 km per uur. Bij wijze van ‘kennelijke capitulatie’ besloot de Deense centrale overheid recent de autosnelweglimiet verder op te krikken tot 130 km per uur.Het effect van het inkomen op de gevoerde snelheid bleek het grootst op de lange afstand, namelijk op trajecten van 150 à 200 kilometer. Hier scoorden de meestverdieners een snelheidsgemiddelde dat zelfs 5 kilometer hoger lag dan de minstverdieners.De onderzoekers erkennen wel dat luxe bij dit alles een rol kan spelen. Wie meer verdient, rijdt al snel een luxere auto die bij hogere snelheden nu eenmaal comfortabeler is. Hoe de snelverdiener ingetoomd kan worden, weten de Deense onderzoekers niet precies. Een vorm van 'inkomensnivellering' door middel van een progressief boetesysteem zou een mogelijkheid kunnen zijn, hoewel de onderzoekers zo'n inkomensafhankelijke bekeuring zelf niet zo veel kans geven. Extra handhaving zet volgens hen meer zoden aan de dijk. Zeker als eerder dan nu het rijbewijs ingenomen zou worden. Snelheidsduivels die zich door het ‘tijd is geld’-beginsel laten voortjagen, hebben daar waarschijnlijk het meeste respect voor.

Bron:  Verkeerskunde

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram