Hogere snelheid op wegen niet slecht voor luchtkwaliteit1024x

Snelheidsverhogingen en dynamische snelheden op snelwegen hebben vrijwel geen effect op de luchtkwaliteit. Een snelheidsverhoging van 80 naar 100 kilometer per uur in de avonduren en nacht leidt niet tot meer luchtvervuiling.

Op een derde van de wegen kan in de toekomst harder worden gereden Op een derde van de wegen kan in de toekomst harder worden gereden

Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van proeven met wisselende maximumsnelheden die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Files
Rijkswaterstaat experimenteerde onder meer op de A12 tussen Den Haag en Voorburg. Daar bleek dat de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur de luchtkwaliteit wel verbetert, maar de doorstroming slechter wordt. Het ontstaan van files verslechtert juist de luchtkwaliteit.

Het verhogen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur in de avonduren heeft niet geleid tot meer luchtvervuiling. Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD, Infrastructuur) heeft aangekondigd op korte termijn ook te experimenten op de 80-kilometerzone bij Rotterdam.

De PVV heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten gezegd dat de partij af wil van de 80-kilometerzones. ’Jarenlang is de automobilist door de linkse kliek gepest met snelheidsbeperkende maatregelen in het kader van verkeersveiligheid, geluidsbelasting of luchtkwaliteit. Die tijd is nu voorbij!’ aldus PVV’er Leon de Jong

Reistijd
Schultz kondigde zaterdag aan dat in de toekomst op minimaal een derde van de autosnelwegen 130 kilometer per uur mag worden gereden. Vanaf 1 mei mag op de A2 tussen Everdingen en Deil de snelheid tijdens de spits al worden verhoogd. Maar: ’Het blijkt binnen de gestelde randvoorwaarden echter niet mogelijk de maximumsnelheid op alle wegen permanent te verhogen,’ aldus Schultz

Rijkswaterstaat heeft ook proeven uitgevoerd om te beoordelen of een lagere maximumsnelheid kan leiden tot kortere reistijden voor weggebruikers. Uit een onderzoek in januari bleek dat dit geen succes is.

De Telegraaf schreef: PVV wil 80 kilometerzones afschaffen

De PVV wil alle 80 km-zones in Nederland afschaffen omdat dat volgens de partij volstrekt zinloos is.

Volgens de PVV is uit onderzoeksresultaten naar dynamische snelheden gebleken dat snelheidsverhogingen nagenoeg geen invloed hebben op milieu en de verkeersveiligheid. Sterker nog: volgens PVV'er De Jong heeft verhoging van 80 naar 100 km/u in proefgebieden ervoor gezorgd dat het aantal voertuigverliesuren sterk is gedaald. "Dit in tegenstelling tot wat de linkse partijen steeds geroepen hebben. Dat is complete onzin", aldus De Jong. Hij pleit er dan ook voor alle 80 km-zones af te schaffen "en wel zo snel mogelijk."

Bron:  Elsevier

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram