Importeurs doen eindbodx

De oorlog om de radarverklikker stijgt naar grote hoogte. Na veelvuldige dreigementen van haar voorganger Roelf de Boer en flitsofficier van justitie Koos Spee dat de radarverklikker nu definitief verboden zou worden per 1 oktober, moest Verkeersminister Karla Peijs deze week gas terugnemen. Praktische zaken, zoals het aanpassen van politiehandboekjes, nemen meer tijd in beslag en hebben geleid tot uitstel van het verbod op het bezitten en verkopen van radardetectieapparaatjes tot 1 januari 2004. Daaroverheen kwam een kritisch commentaar van de Raad van State op de plannen.


Rechtszaken tegen minister Peijs en officier Spee zijn in de maak. Toch doen twee importeurs van de veelbesproken kastjes, Jan Rijks van Target Automotive en Paul Hubers van Wexxler Europe, samen goed voor een marktaandeel van 90 procent, het kabinet een laatste aanbod. „Wij zijn bereid onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de effecten van het gebruik van radarapparatuur op de verkeersveiligheid. Wij willen het onderzoek zelfs financieren”, aldus Rijks, die professor Rothengatter van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) bereid heeft gevonden het onderzoek te leiden. Laatstgenoemde laat doorschemeren dat een deugdelijk onderzoek zo´n vijfjaar in beslag neemt.


Advocaat Wim Anker, die zich inmiddels als een pitbull in het radar – dossier heeft vastgebeten, valt bij: „De minister wil de detector verbieden omdat deze gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. Dat is echter een aanname, zonder enige nadere deugdelijke onderbouwing. In Nederland is hier namelijk nog nooit onderzoek naar gedaan.”


Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet echter helemaal niks in een dergelijk onderzoek. „Het kost te veel tijd natuurlijk en ze willen dat verbod er nu eindelijk wel eens een keertje doordrukken”, denkt Rijks, die daarom via zijn juristen minister Peijs heeft gesommeerd het radarverbod in de ijskast te zetten totdat onomstotelijk is aangetoond dat de verklikkers een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Doet zij dit niet, dan volgt begin oktober een kort geding.


Rijks: „Nederland is op Zweden en Engeland na het meest verkeersveilige land van Europa. Laat je ongevallen met scooters en fietsen buiten beschouwing dan is Nederland zelfs verreweg het meest verkeersveilige land ter wereld. Daarom willen wij dat er eerst onderzocht wordt of de veronderstelling van Verkeer en Waterstaat wel juist is. Mocht uit een dergelijk onderzoek blijken dat de detector een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid dan stop ik onmiddellijk met de verkoop ervan. Die afspraak durf ik met de minister wel temaken.”
Mr. Anker denkt dat het ministerie bij een kort geding uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken. Het deze week uitgelekte advies van de Raad van State aan minister Peijs heeft hem gesterkt in dat vermoeden. Zo noemt het belangrijkste adviesorgaan van de regering het vreemd dat alleen de ´simpele´ radarverklikkers verboden worden, terwijl er diverse andere systemen zijn én komen die ook waarschuwen voor snelheidscontroles. Volgens Anker moet daarbij worden gedacht aan GPS-navigatiesystemen, die tegenwoordig op enkele meters nauwkeurig de locatie van een radarcontrole aangeven, maar ook waarschuwingen via internet, radio, kranten en de overheid zelf. „Het verbod is volstrekt willekeurig, van alle beschikbare systemen hebben ze er slechts één uitgepikt”, aldus Anker. Zolang niet wordt uitgelegd waarom die andere systemen niet onder het verbod vallen, voldoet het ministerie niet aan de eis van evenredigheid, aldus de Raad van State. Bovendien moet het ministerie nu steeds de maatregel aanpassen als het een volgend verklikkersysteem ook wil verbieden. Erg onhandig, vindt de raad.


Het Verkeersministerie noch justitie willen ingaan op de dreigende rechtszaken tegen minister Peijs en officier Spee. Wel zegt een woordvoerster van Verkeer en Waterstaat: „We hebben in dit land snelheidslimieten vanwege verkeersveiligheid, het milieu en de geluidsoverlast. Limieten moet je kunnen handhaven en die radarverklikkers voorkomen een goede handhaving. Daarom gaan we ze verbieden.”

Bron:  Telegraaf

Melder: Peter-Jan

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram