Intelligent Speed Adaptor: Totalitairx

Het flitsbeleid werd in de jaren 1990 in het leven geroepen, vanwege verkeersveiligheid en milieu redenen. De basisgedachte is, dat er in Nederland een gedragsverandering moet plaatsvinden. Dat kan alleen als de automobilist iets voelt in zijn portemonnee.Snelheidshandhaving kan vrijwel automatisch, zowel in opsporing als de strafoplegging, waardoor deze makkelijke manier zo uitgebreid is toegepast. Eigenlijk zijn de officier van justitie en de rechter nog de grootste obstakels in het systeem, waardoor het nog net niet helemaal volautomatisch is.Koos Spee zei laatst in een radio-interview, iets wat neerkwam op: "als jullie nu nog niet ophouden met scheuren, dan wordt er een kastje geïntroduceerd waarmee je niet harder kunt dan de limiet". Dit kastje heet "Intelligent Speed Adaptor", een snelheidsbegrenzer dat afhankelijk van plaats de snelheid begrensd naar de snelheidslimiet.Omdat de mensen het nog niet kennen, kunnen ze er ook nog niet tegen zijn. SWOV doet al jaren onderzoek naar ISA en leurt met de lobby die graag dit apparaatje in ieder auto wil installeren. Natuurlijk kan dat niet op nationaal niveau, dus gaat dat in Europees verband aangepakt worden. De Finse Europa-commissaris Erkii Likaanen pleit al jaren voor meer ICT in de samenleving. In ISA wordt een ICT oplossing gevonden voor een vermeend verkeersveiligheidprobleem, autorijden in de toekomst wordt een volautomatisch proces.Ga dus maar niet met de auto op vakantie naar Letland, dat valt buiten de Europese zone. Met een ISA-rijstijl ben je vanzelf een gevaar op de weg wanneer ISA wegvalt. Moet je maar doorsnee zijn en op vakantie gaan in Zuid-Frankrijk, net als alle andere Nederlanders. Een totalitair systeem kan geen rekening houden met eerlijke uitzonderingen, waar je in een vrij land recht op schijnt te hebben. Maar voor meer veiligheid mag de vrije samenleving heus wel inleveren. Huur vooral geen auto als je in Indonesi├ź op vakantie gaat! Je denkt toch niet dat je jezelf daar in het verkeer kunt redden als je aan ISA gewend bent? Hoe moeten mensen functioneren als ze verslaafd zijn aan een apparaat dat al het "denkwerk" doet en men komt opeens in een situatie dat men zelfstandig moet denken?Ga nou gauw. In een totalitair systeem moeten mensen niet zelf denken! De vrije samenleving is het slechtste wat de mens is overkomen!Ja, met dit stukje techniek wordt de vrije samenleving bedreigd. Iedereen wordt er door getroffen en daarmee is ISA totalitair. ISA is de overtreffende trap van het snelheidsdenken. Zoals het snelheidsbeleid dit nu al doet, maakt ISA in de overtreffende trap van onze huidige, relatief goede chauffeurs, slechte chauffeurs. Slechte chauffeurs zijn niet meer in staat om zelf te denken, dat doet het apparaatje wel voor je. ISA is daarmee het communisme van de autobezitter - iedereen heeft het even slecht.Hoofdargument van het snelheidsdenken is dat je bij hogere snelheden minder controle hebt over je voertuig. ISA beperkt juist controle over het voertuig, namelijk dat stuk wat boven de limiet ligt. Het inhalen van iemand die 70km/u rijdt op een 80km/u weg is er niet meer bij, daar heb je de tijd niet voor. Dus ook hier krijgt SWOV zijn zin, want inhalen is gevaarlijk. Dat betekent natuurlijk meer verkeersagressie, maar daar wordt al aan gewerkt door het AVV. Totalitair dus. Want ook ontevredenheid die voortvloeit uit het kastje in de auto wordt in de toekomst keihard aangepakt. Totalitair dus. Jij emotionele mening? Jij straf! Kortom, totalitair.Momenteel is het snelheidsbeleid gebaseerd op het zaaien van angst voor een bekeuring, het lijkt een beetje op de KGB opsporingspraktijken uit het Sovjet Communisme, alleen in een andere dosering. Maar in snelheidsland, lijken de tegenstanders van de vrije samenleving, met de hand op het hart voor verkeersveiligheid, een slag te winnen.Met ISA krijgt vooral de milieulobby een kans, om de samenleving in het geheel kapot te maken voor haar eigen gelijk. Het gaat immers niet alleen om totalitaire controle over de verkeersdeelnemers, het verlagen van limieten ligt in het verlengde hiervan.De Europese Unie is tot stand gekomen, onder meer voor het bevorderen van vrije bewegingen van handel en mensen. ISA geeft een extra belemmering op het vrije bewegen, met verlies van voertuigcontrole en daarmee in veel gevallen de mogelijkheid om de fouten van andere verkeersdeelnemers te corrigeren. In de discussie over ISA staan vrij en totalitair tegenover elkaar. Ook in dit onderwerp zal totalitair mensenlevens kosten, maar daar heeft een tegenstander van de vrije samenleving niets mee te maken.De verkeersveiligheidlobby geeft de milieulobby het ultieme wapen in handen. De milieulobby wordt in sommige prominente kringen gezien als tegenstanders van economische ontwikkeling. Met het oplossen van milieuproblemen heb je dus allerminst de mensen naar voldoening bedient. ISA is de zilveren kogel tegen economische ontwikkeling. ISA is h├ęt instrument om de moderne samenleving kapot te maken. Het is na├»ef om er vanuit te gaan, dat na de introductie van ISA er niet getornd wordt aan de snelheidslimieten. Het is na├»ef om te denken dat ISA in samenwerking met limietverlagingen niet in de eindstrijd de genadige klap uitdeelt aan economische activiteit.En waarom ISA?In Nederland wordt een paar triljard verkeershandelingen per jaar verricht, waarvan er een kleine duizend foutief en fataal zijn. Het snelheidsbeleid is er op gericht, om de snelheid van automobilisten terug te dringen, zodat fietsers en voetgangers veilig door rood kunnen oversteken.Dat een totalitaire inperking van de snelheid zal leiden tot het zetten van kwaad bloed, maar dan maatschappijbreed, daar heeft een antiautolobby blijkbaar niet zoveel mee te maken. Dat minder controle over het voertuig door ISA zal leiden tot meer ongevallen, zullen de snelheidsevangelisten niet begrijpen en als ze het wel begrijpen legt men dit naast zich neer. Dat er in gedragsverandering een verschil bestaat tussen "bedoeld gedrag" en "werkelijk gedrag", dat zien we nu al, met ernstige ongevallen in de buurt van een snelheidscontrole.We mogen na introductie van ISA nog minder begrip hebben voor afwijkend gedrag en dat in een vrije samenleving. Iemand inhalen die 70 rijdt waar je 80 mag, dat doe je in de toekomst niet meer. Opnieuw de "verdeel en heers" strategie overwint! Daarmee ook de antiautolobby en de rest van de tegenstanders van de vrije samenleving.Voor zover de democratische wereld verschillende oorlogen voert tegen diverse dictatoriale regimes, voeren wij met ISA een systeem in, dat zelfs Fidel Castro zijn eigen volk nooit zou aandoen. Dit, niet alleen omdat het teveel kost en te weinig oplevert. Ook omdat het de economische ontwikkelingen aan alle kanten frustreert.De Intelligent Speed Adaptor is behalve totalitair ook een product van geïdealiseerd en doorgeslagen snelheidsdenken. Het is een stokpaardje van politiek actieve mensen die niet bereid zijn om de werkelijke oorzaken van verkeersonveiligheid onder ogen te zien. Politici die eigenlijk geen fluit geven om verkeersveiligheid en zich voornamelijk, om wat voor reden dan ook, ergeren aan autogebruik. Ons land wordt volgestrooid met de grootst mogelijke onzin, waar organisaties als SWOV en 3VO tegenwoordig hun bestaanrecht aan ontlenen. Een minder harde botsing is in Nederland belangrijker geworden dan helemaal geen botsing - dit is ultra-modern verkeersbeleid anno 2003!ISA is daarnaast ook het stokpaardje van de fabrikant die maar al te graag zijn totalitaire kastje op de markt wenst te brengen, met de hand op het hart om iets aan verkeersveiligheid te doen en de ander hand op de buidel die van een Ahold topman een armoedzaaier maakt.Met ISA staan wij voor de keuze. Ofwel de vrije samenleving is het slechtste wat ons is overkomen, ofwel een totalitair middel is het slechtste wat ons nog gaat overkomen. Het fijne is, dat wij met zijn allen democratisch besloten hebben, dat SWOV al jaren miljoenen aan fondsen ontvangt, om het onderzoek van een totalitaire maatregel te financieren. Helemaal mooi is, dat een onafhankelijk wetenschappelijk bureau zeer betrouwbare opinieonderzoeken weet te publiceren, die volstrekt in lijn zijn met haar eigen standpunten. Dan mag er dus ook wel een miljoenenverslindend project worden voortgezet om een totalitaire maatregel door te drukken nietwaar? De minima kan nauwelijks meer rondkomen, maar wij betalen allemaal democratisch mee aan het graven van ons eigen totalitaire ISA-graf, uiteraard met een hand op het hart voor de snelheidsgod, correctie, de verkeersveiligheid.

Bron:  Flitsservice

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram