Internet-test: ben ik een bumperklever?x

Bumperklevers kunnen sinds kort een pijnlijk lesje leren via internet. Een nagebootste noodstop maakt duidelijk wat er gebeurt als je te dicht achter de voorligger rijdt.Automobilisten die met minimale afstand achter een voorligger aanscheuren. Een levensgevaarlijke manier van rijden? De bumperklever denkt daar heel anders over. Hij heeft immers enorm goede remmen. En wat te denken van de reactiesnelheid? Nou, de bumperklever rijdt niet alleen snel, hij remt ook snel! Niks aan de hand...Maar de politie weet wel beter. Want onvoldoende afstand houden is ongevalsoorzaak nummer één. Irritant is het ook. Uit gisteren gepresenteerde resultaten van een Nipo-onderzoek blijkt dat automobilisten zich in het verkeer het meest storen aan bumperkleven.Het Kenniscentrum voor Verkeer Vervoer en Infrastructuur (CROW) probeert deze rijstijl sinds kort op een speelse manier aan te pakken. Dat gebeurt met behulp van internet. Via website www.veiligverkeer.nl (keuzemenu: uw veiligheid) is een bijzonder autoritje te maken. Met een paar drukken op de toetsen bepaalt de 'automobilist' zijn snelheid en de afstand tot de voorligger. Hij mag ook kiezen voor de reactiesnelheid. Dat varieert van een seconde ('standaard') tot 0,7 seconde ('alerte bestuurder'). Verder is er een keuze uit de kracht waarmee wordt geremd. Dat varieert van 'standaard' tot remmen met een caravan achter de auto erbij. Nadat deze gegevens zijn verwerkt, komen twee rijdende auto's in beeld en is een paar seconden later te zien en te horen hoe het met je afloopt als de voorligger remt. De goede automobilist komt er zonder blikschade of kleerscheuren vanaf. Maar het kan ook uitdraaien op een 'matige botsing' of 'crash' waarbij een flinke ster in de bestuurde auto boekdelen spreekt.In de toelichting wordt gewezen op de verschillen die er zijn bij de remvertraging van verschillende auto's. Die vertraging is in 'de duurdere klasse' meestal 25 tot 30 procent groter dan bij 'de minste broeders'. Verder is er een gedetailleerde uitleg over allerlei 'rekenmodellen'.
,,We hebben er erg goede reacties op gekregen. Kinderen spelen het voor de lol en automobilisten leren er van,'' zegt projectleider Henk Spittje. Volgens hem hebben zo'n 700 mensen het 'spel' inmiddels gedownload en zijn duizenden 'spelers' achter het internetstuur gaan zitten. ,,Het slaat aan. Maar het is wel de vraag wat mensen verder in het verkeer met deze kennis doen,'' aldus Spittje.Website Bumperkleven


Bron:  Rotterdams dagblad

Melder: Superkoerier

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram