Inwoners Zwaluwe willen vijftig rijdenx

Vrijdag 18 oktober 2002 - LAGE ZWALUWE - Verreweg de meeste inwoners van Hooge en Lage Zwaluwe willen weer gewoon vijftig kunnen rijden op de doorgaande routes in hun gemeente. De gemeente heeft in de geest van het landelijke project Duurzaam Veilig een deel van deze routes ingericht als dertig-kilometergebieden.
De drempels en wegversmallingen hebben met name in Hooge en Lage Zwaluwe en de Helkant tot commotie geleid. Voor- en tegenstanders voerden acties en in de berm verschenen protestbordjes. Voor de gemeente was dit alles reden om in deze dorpen een enquĂȘte te verspreiden. Ook in Terheijden is het vragenformulier uitgedeeld.

Met name in Hooge en Lage Zwaluwe blijkt de kwestie nog steeds te leven. De respons op de enquĂȘte is groot. In Hooge Zwaluwe is het vragenformulier door 82 procent van de bevolking ingevuld, in Lage Zwaluwe door 69 procent en in Terheijden door 47 procent.

Hamvraag was 'welke snelheid vindt u het meest geschikt voor de doorgaande routes in de gemeente?'. In Hooge en Lage Zwaluwe is 77 procent van de deelnemers voor de herinvoering van een vijftig-kilometerregime. In Terheijden wordt deze mening door 68 procent van de bevolking gedeeld.

Als de gemeente Drimmelen gehoor geeft aan de uitslag zullen tal van verkeersremmende maatregelen na nog geen twee jaar weer moeten worden verwijderd.

De wegversmallingen en drempels zijn aangelegd met behulp van een forse financiële injectie van het ministerie. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het desondanks geen probleem als de maatregelen worden teruggedraaid. Mits de verkeersveiligheid maar blijft gewaarborgd.

De resultaten van de enquĂȘte worden 22 oktober besproken op de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken. De gewenste aanpassingen, die de deelnemers aan de enquĂȘte onderaan het formulier konden invullen, worden in de vergadering nog niet behandeld. De gemeente is nog druk bezig om alle suggesties in kaart te brengen.


Bron:  BN de Stem

Melder: Rob (itdanger)

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram