Jaaroverzicht BVOM: Aandacht voor kwalitatieve verkeershandhavingx

Op de wegen waar speciale handhavingsteams actief zijn neemt het aantal overtredingen van de draagplicht van helm en gordel, het rijden door rood licht, dronken rijden en te snel rijden af. Dat blijkt uit het eerste jaaroverzicht van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). In de periode van 1999 tot en met 2002 is het aantal automobilisten dat te hard reed op 80 kilometer wegen die vielen onder de handhavingtrajecten met bijna 70% gedaald. Met name op dit type weg gebeuren veel ongevallen waarbij slachtoffers zijn te betreuren.Afname slachtofferongevallenDe handhavingprojecten hebben geresulteerd in een afname van gemiddeld één slachtofferongeval per 12,5 kilometer provinciale weg. Ook andere feiten waarop extra wordt gecontroleerd (dragen van gordel en helm, rijden door rood licht en alcoholgebruik) daalt het overtredingpercentage. Het aantal automobilisten dat door rood rijdt op kruispunten waar een roodlichtcamera is geplaatst, is kleiner dan 1%. Bijna een kwart van de passagiers op een brommer of motor rijdt echter zonder helm en het aandeel mensen dat met teveel alcohol op rijdt, is nog altijd 4,5%. Ook op dit speerpunt zal de komende jaren blijvend intensief worden gecontroleerd.Misverstanden voorkomenHet eerste jaaroverzicht van het BVOM is vanaf vandaag te vinden op de veel bezochte website www.verkeershandhaving.nl. Deze site, die op de introductiedag op 6 maart 2003 16.000 bezoekers trok, informeert het publiek over verkeerszaken in het algemeen en verkeershandhaving in het bijzonder. Zo wordt er op de site aandacht besteed aan onderwerpen als agressief rijgedrag, rijden onder invloed en handheld bellen in de auto en is er een mogelijkheid om vragen te stellen aan het BVOM. Volgens de landelijk verkeersofficier van justitie, Koos Spee, ‘blijft het belangrijk om misverstanden rondom verkeershandhaving uit de wereld te helpen. Verkeershandhaving heeft per slot van rekening als doel om te komen tot een verhoging van de verkeersveiligheid, een schoner milieu en een betere doorstroming van het verkeer’.

Bron:  Bureau Verkeershandhaving

Melder: Chemical

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram