Kabinet laat verkeersveiligheid links liggenx

3VO woedend over laks beleid

Verkeersveiligheid is een zaak van leven en dood. Vorig jaar eiste het verkeer 1085 mensenlevens. Het huidige Kabinet accepteert dit aantal door in zijn plannen voor het komend jaar op geen enkele manier fundamenteel te investeren in de verkeersveiligheid. Voor 3VO is dit onacceptabel.


Al jaren is bekend dat het aantal verkeersslachtoffers (in 2001: 1085 doden en 20.000 ernstig gewonden) teruggedrongen kan worden door gericht te investeren in handhaving, infrastructuur, verkeerseducatie en voorlichting. Ambitieuze plannen van het Kabinet-Kok streefden naar het terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers tot 750 in 2010. Het Kabinet-Balkenende haalt het beleid van zijn voorganger met één pennenstreek onderuit. Door slechts een fractie van het geld wat nodig is voor het realiseren van Duurzaam Veilig per jaar te investeren, accepteert het dat het aantal dodelijke slachtoffers de komende jaren niet zal dalen. En dat terwijl het woord veiligheid maar liefst dertienmaal in de troonrede genoemd werd.3VO zet zich sinds jaar en dag in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland. Zij vindt het onbegrijpelijk dat dit Kabinet zo makkelijk afstand neemt van dit thema wanneer het economisch wat minder gaat.

Bron:  3VO

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram