Kamer wil onderzoek naar snelheidsverhoging 130 km/u607x

De Tweede Kamer wil dat het RIVM alsnog onafhankelijk onderzoek doet naar vervuiling door het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur. Dat heeft mogelijk ook invloed op toekomstige 130-wegen.

De Kamer eist opheldering van minister Schultz, nadat deze krant cijfers onthulde waaruit blijkt dat de kans 81 procent is dat de normen voor luchtvervuiling worden overschreden. Van alle trajecten waarop nu 130 kilometer per uur gereden mag worden, lopen de omwonenden van de A27 bij Breda de grootste risico's, bleek woensdag uit die cijfers. Volgens Milieudefensie zijn de gevolgen 'dramatisch' en is het gemiddelde verlies aan levensverwachting daar zo'n 20 maanden. Op basis van een onderzoek van adviesbureau Tauw beweerde de VVD-bewindsvrouw eerder juist dat de lucht voldoende schoon blijft.

"Het is prima om door te rijden waar dat kan. Maar niet ten koste van onze gezondheid," licht D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven, indienster van de motie, toe.

Duidelijkheid
De motie van D66 krijgt niet alleen steun van oppositiepartijen SP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks, maar ook van de PvdA. Dat verwachten PvdA-Kamerleden Yasemin Cegerek en Duco Hoogland. "Er moet gewoon duidelijkheid komen over de cijfers," verklaart Cegerek, die voor haar partij specialist is op dit terrein. Ze laat weten dat de knoop hierover definitief wordt doorgehakt in het fractieoverleg dat vandaag plaatsvindt. Pikant is dat de PvdA daarmee ingaat tegen de wens van PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma, die de motie ontraadt.

Volgens Bert van Wee, hoogleraar Transport van de TU Delft, passeerde de VVD-minister ook in 2011 al de meest voor de hand liggende instantie toen ze onderzoek liet doen naar de effecten van de snelheidsverhoging op de verkeersveiligheid. "Dat onderzoek heeft ze laten doen door de TU Delft en niet door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die daartoe de meest geëigende instantie is."

Politieke doodzonde
Volgens de professor bevat dat rapport 'geen heldere en neutrale weergave van de voor- en nadelen'. "Je moet dat rapport wel héél goed lezen om te begrijpen dat er eerst een flink aantal jaren meer nadelen dan voordelen zijn. En het is een politieke doodzonde als je de Kamer niet objectief informeert." Het ministerie herkent zich niet in het beeld dat het rapport van Milieudefensie schetst.

Mochten de normen worden overschreden, dan blokkeert een Kamermeerderheid de wens van de VVD om 130 kilometer per uur te rijden. PvdA'er Duco Hoogland: "Als er sprake is van overschrijding van de norm moet de snelheid omlaag."

Bron:  Algemeen Dagblad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Gaan we nu weer van vooraf de discussie voeren? Milieudefensie moet eens stoppen met spijkers op laag water te zoeken.