Kamerfractie VVD bindt strijd aan met anti-autoplan stad660x

De Tweede Kamerfractie van de VVD gaat zich met alle kracht inspannen om de anti-automaatregelen van het Amsterdamse gemeentebestuur van tafel te krijgen. Dit zei Kamerlid Paul de Krom gisteren bij een door de VVD georganiseerde hoorzitting in de Stopera.

Vooral het instellen van een milieuzone waar wagens van voor 1992 niet meer welkom zijn, wekt de woede van De Krom. „Dat grijpt in op de individuele keuze van de burger. Als je met een apk-goedgekeurde auto overal mag rijden, hoe zou Amsterdam dat verbieden?”

De Krom, die deelnam aan de manifestatie ’Amsterdam een onbereikbare liefde?’, noemt de plannen van het roodgroene college ’regelterrorisme’. Volgens hem kan niet iedere gemeente zomaar regels opstellen, als er nog gewerkt wordt aan landelijk beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Burgers en ondernemers deden volop hun beklag over de plannen. „Voor mijn camper uit 1996 is geen roetfilter te krijgen. Die mag ik laten slopen van de gemeente en dan krijg ik er duizend euro voor. Het ding is 18.000 waard!” was het emotionele verhaal van een vrouw die binnen de ring A10 woont.

Ook liefhebbers van klassieke auto’s beklaagden zich, net als bewonersorganisaties over de fors stijgende parkeertarieven.

Niet realistisch

Het VVD-alternatief voor de plannen levert volgens verkeerswethouder Tjeerd Herrema te weinig op. De VVD wilde de sloopregeling voor oudere en dieselwagens op vrijwillige basis invoeren. In zijn reactie stelt Herrema dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit te gunstig zijn ingeschat. Dat geldt ook voor de suggestie met het bedrijfsleven afspraken te maken over beperking van het woon-werkverkeer.

De Telegraaf schreef: Eurlings kritisch over autoplan Amsterdam

DEN HAAG - Een keihard veto sprak minister Camiel Eurlings van Verkeer woensdag in de Tweede Kamer nog net niet uit over het plan van de gemeente Amsterdam om auto's met een ouder bouwjaar dan 1992 te weren uit de stad. De CDA-bewindsman maakte wel duidelijk dat hij bijzonder weinig voelt voor het plan.

Met name de VVD en Eurlings' eigen CDA drongen aan op ingrijpen door de minister. Zover wilde Eurlings echter nog niet gaan. Wel speculeerde hij al op ingrijpen door de rechter. Die „zou zich wel eens negatief kunnen uitspreken over zo'n maatregel”, aldus Eurlings.

De minister wees erop dat een kleine auto uit 1970 milieuvriendelijker kan zijn dan een energieslurper met een bouwjaar van ver na 1992. Hij heeft begrip voor de bezorgdheid van Amsterdam over de luchtkwaliteit in de stad, maar spreekt tegelijkertijd van een „kwetsbaar besluit”. De minister vreest verder dat het „een ratjetoe” wordt als allerlei gemeenten hun eigen plannen voor een betere luchtkwaliteit invoeren. „Centrale regie is nodig”, aldus Eurlings.

CDA-parlementariër Ger Koopmans reageerde verheugd op de uitlatingen van 'zijn' minister. Volgens Koopmans heeft de minister het plan van het gemeentebestuur „boven de papierversnipperaar gehangen”. De VVD sprak ook lovende woorden over het standpunt van de minister.

GroenLinks was minder te spreken over Eurlings. Het Kamerlid Wijnand Duyvendak sprak van een oorlogsverklaring aan het Amsterdamse milieubeleid. „De gemeente wordt geen gelegenheid geboden iets te doen aan de milieuproblemen.” GroenLinks en SP vinden dat Eurlings alternatieven moet bieden waardoor de luchtkwaliteit kan verbeteren.

Volgens de minister van Verkeer is van een oorlogsverklaring geen sprake. Hij wil juist overleg voeren met Amsterdam en de minister van VROM om goede maatregelen te bedenken om het milieu te verbeteren. Hij kondigde aan binnenkort in een brief aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid te geven over het standpunt van het kabinet over de plannen van Amsterdam.

Herrema zei in een reactie dat hij liever zou zien dat Eurlings hem zou helpen de luchtkwalitiet in Amsterdam te verbeteren. „Hij kan heel veel doen om ons te helpen, zoals het invoeren van 80-kilometerzones rond de stad of opschieten met het invoeren van de kilometerheffing. Dat lijkt me productiever dan dingen tegenhouden“

Bron:  De Telegraaf /abonnee gedeelte

Melder: Maserati Teun

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram