Kans op provincie zonder flitspalenx

Maandag 24 juni 2002 - DEN BOSCH - De toekomst van de flitspaal in Noord-Brabant staat ter discussie. De provincie onderzoekt of vriendelijkere alternatieven voor verbetering van de verkeersveiligheid, zoals 'beloning' van automobilisten die zich aan de regels houden, de voorkeur genieten.Directe aanleiding voor de 'evaluatie' vormt het toenemende aantal vernielingen van flitspalen. "Dat vandalisme drukt ons met de neus op de feiten" constateert provinciewoordvoerster V. Viguurs. Jaarlijks worden in Noord-Brabant enkele tientallen flitspalen moedwillig beschadigd of vernield door vermoedelijk boze weggebruikers. Dit kost de provincie, eigenaar van 111 kasten, honderdduizenden euro's aan reparatie en vervanging. "Dat geld kunnen we ook anders besteden, bijvoorbeeld aan wegaanpassingen of andere verkeersmaatregelen met meer maatschappelijk draagvlak."Zo overweegt de provincie een systeem in te voeren om automobilisten te belonen in plaats van te straffen. Proeven met dergelijke snelheidscontroles in onder meer Alphen en Chaam zijn positief verlopen. De gemiddelde snelheid op het proeftraject ging omlaag zonder dat bekeuringen werden uitgedeeld en apparatuur werd vernield. "Viguurs: "Een eerste display toont de snelheid van een passerende auto. De bestuurder beseft dat hij te hard rijdt en mindert vaart. Een tweede display controleert tweehonderd meter verderop de snelheid opnieuw. De bestuurder ziet nu zijn beloning: hij houdt zich keurig aan de snelheid en krijgt geen bon."De provincie verwacht dat het alternatief met name de 'nette' burgers ontziet die per ongeluk een paar kilometer te hard rijden. Deze kleine overtreders krijgen nu het overgrote merendeel van alle snelheidsbekeuringen.

Bron:  Brabants Dagblad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

A dream comes true!!
Word de overheid nu steeds slimmer of ligt het aan mij