Kwartje van Kok gaat naar onderhoud wegenx

Het 'Kwartje van Kok' wordt de komende jaren voor een deel gebruikt voor het achterstallig onderhoud van het spoor, de wegen en de vaarroutes. De 25 guldencent gaat niet terug naar de automobilisten. De ANWB zou juist willen dat knelpunten in het wegennet worden opgelost. "Wij zijn alleen bezig rekeningen uit het verleden te betalen", aldus de bond.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt tot 2010 1,6 miljard euro extra vrij om onderhoud te plegen. Daarvan gaat 600 miljoen euro naar het onderhoud van wegen. "De kwaliteit van het onderhoud holt over de hele linie achteruit. De laatste jaren is te weinig geïnvesteerd. Dat moeten we nu gaan doen, anders komt de basiskwaliteit in het geding", meent minister Peijs.De minister hoopt verder met de aanleg van 1.300 kilometer asfalt en 150 kilometer spitsstroken op onder meer de A1, A20 en A27 de doorstroom van het verkeer over vier jaar met 30 procent te verbeteren. "Ik heb absoluut niet de illusie dat ik de files de komende vier jaar wegpoets, maar ik pak ze wel aan", aldus Peijs. Volgens de ANWB wordt het fileleed slechts 'een beetje verzacht'.De ANWB vraagt zich af hoe het achterstallig onderhoud in een periode van economische voorspoed heeft kunnen ontstaan en hoe dit voortaan voorkomen kan worden. De bond wil ook weten welke veiligheidsrisico's aan het achterstallig werk kleven. De ANWB had liever investeringen in de problemen rond Badhoevedorp (A9/A4), het spoortraject Schiedam-Rijswijk en de verbinding Benelux-Vaanplein (A15) gezien.Het kabinet houdt het Kwartje van Kok, dat uit een verhoging van de accijns op autobrandstof uit 1991 stamt, in de knip vanwege bezuinigingen. In de periode 2004/2005 levert het Kwartje van Kok een bedrag van 530 miljoen euro op voor het onderhoud. Dat stelt de ANWB teleur. "Deze spaarpot voor de toekomst wordt volgens de huidige plannen ook aan onderhoud besteed", stelt de ANWB. Peijs wil de provincies vanaf 2004 'meer armslag' geven in het onderhoud van de wegen en stelt daarvoor een bedrag van 330 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Bron:  nieuws.nl

Melder: Arno

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram