Lagere snelheid bij bomenrijen Schuilenburgx

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn willen de verkeersveiligheid op de Schuilenburgerweg, de weg van Hellendoorn naar Daarle, vergroten. Niet alle direct betrokken partijen blijken het echter eens te zijn met de nu aangekondigde maatregelen.Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) Marle dringt er al geruime tijd bij het gemeentebestuur op aan om de verkeersveiligheid op de Schuilenburgerweg te vergroten. Er wordt namelijk nogal hard gereden op deze doorgaande weg en in het recente verleden zijn hier dan ook enkele ernstige ongelukken gebeurd, waarvan sommige zelfs met dodelijke afloop.Het PB-bestuur maakt zich vooral zorgen over het gedeelte van de Schuilenburgerweg, waar de bomen aan weerszijden van de weg zeer dicht tegen de rand van de asfaltverharding staan. Door de toename van het vrachtverkeer ontstaan hier steeds vaker gevaarlijke situaties.B en W stellen voor de maximum snelheid op het weggedeelte waar de bomen dicht bij de rijbaan staan (in de directe nabijheid van het voormalige terrein van kasteel Schuilenburg) te verlagen tot 60 kilometer per uur.Bovendien worden hier de strepen op de as van de weg verwijderd en vervangen door strepen langs de kant van de weg. De weg wordt hierdoor visueel versmald en uit onderzoek blijkt dat automobilisten dan meer op de as van de weg gaan rijden. Hierdoor daalt de kans dat ze tegen een boom rijden.Na een jaar wordt bekeken of de maatregelen het gewenste effect hebben gesorteerd. Mocht dit niet het geval zijn dan laten B en W onderzoeken of hier wellicht enkele bomen moeten worden gekapt om de verkeersveiligheid alsnog te verbeteren.Niet iedereen is even te spreken over nu de door B en W aangekondigde maatregelen. De buurtbusvereniging benadrukt dat het terugbrengen van de maximum snelheid op dit deel van de Schuilenburgerweg absoluut gevolgen heeft voor de dienstregeling, die momenteel toch al zeer krap in elkaar steekt.De vereniging is bang dat deze maatregelen leiden tot vertragingen en vraagt zich af of de aansluiting met de trein dan nog wel langer kan worden gegarandeerd. Het verenigingsbestuur had liever gezien dat het college een reeks andere maatregelen had genomen.Het PB-bestuur denkt dat het verlagen van de maximum snelheid en aanpassen van de belijning onvoldoende zoden aan de dijk zet en de verkeersveiligheid hierdoor niet echt wordt verbeterd. Het bestuur heeft in een gesprek met wethouder H. Scholten daarom aangedrongen op het kappen van een aantal (beschadigde) bomen.Zover willen B en W, mede op aandringen van de afdeling Groen en Afval, echter nu nog niet gaan. Men wacht eerst de evaluatie af, maar het is dus niet uitgesloten dat hier op termijn alsnog bomen worden verwijderd.Met het uitvoeren van deze maatregelen is een bedrag van 3.000 euro gemoeid.

Bron:  Twentsche Courant-Tubantia

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram