Landelijke alcoholcontroles: Bijna 99% nuchter752x

De Nederlandse politie en de Koninklijke Marechaussee hebben in week 50 van 7 tot en 13 december 2009 tijdens landelijke alcoholcontroles 24793 bestuurders gecontroleerd. In 98,9 % van de blaastesten was er sprake van een nuchtere bestuurder.

Bij 271 bestuurders, onder wie 68 beginnende bestuurders (ruim 25%), sloeg de tester positief uit. Van 73 bestuurders is het rijbewijs direct ingevorderd. De hoogst gemeten waarde bedroeg 1025 ug/l (2,3 promille), terwijl 220 ug/l (0,5 promille) maximaal is toegestaan. Voor beginnende bestuurders is deze grens maximaal 0,2 promille.

Verplichte cursus
Tenminste 53 bestuurders dienen de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) bij de het CBR te volgen. De verplichte driedaagse cursus bedraagt voor hen 696 euro. Van de beginnende bestuurders komen er 28 in aanmerking voor de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol. De kosten voor deze verplichte cursus, van twee keer 3,5 uur, bedragen 350 euro. Het niet of met onvoldoende resultaat volgen van de cursus levert een ongeldigverklaring verklaring van het rijbewijs op.

Bloedproef
Op 185 locaties in het hele land controleerden 611 medewerkers van politie en Koninklijke Marechaussee de afgelopen week bestuurders op het gebruik van alcohol. Tegen 271 bestuurders is proces-verbaal opgemaakt in verband met het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank. Van beginnende bestuurders overschreden 68 de norm van 0,2 promille. Van vijf bestuurders is een bloedproef afgenomen. Een bestuurder weigerde mee te werken aan het onderzoek en leverde direct het rijbewijs in.

In heel Europa
Deze controleweek, gehouden in samenwerking met 25 Regiopolitiekorpsen en Koninklijke Marechaussee, maakt deel uit van de landelijke alcoholcontroles die zij hebben afgesproken. De controle viel ook samen met de Europese alcoholcontroles die door de deelnemende Tispol (European Traffic Police Network) zijn gehouden. De resultaten van deze controles zullen op een later tijdstip bekend worden gemaakt.

Kosten 1,5 miljard
De alcoholcontroles hebben tot doel om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Uit de gegevens van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 2008 waren er in 2007 in ons land door het gebruik van alcohol in het verkeer 95 geregistreerde verkeersdoden te betreuren. De maatschappelijke kosten bedragen ongeveer 1,5 miljard euro per jaar.

Bron:  KLPD

Melder: HUMPIE

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram