Limburg draagt flitspalen over aan politie

Tientallen Limburgse flitspalen verhuizen van eigenaar. De provincie draagt ze over aan het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie. De Limburgse palen kunnen de voorhoede vormen voor overig Nederland.Praktische en principiële overwegingen gaan hand in hand bij deze overdracht waarvoor Limburg op 1 januari het spits heeft afgebeten. Verkeershandhaving is geen onderdeel van wegbeheer sec en bovendien kan grootschaliger beheer van het gehele flitspalenpark besparingen opleveren, licht Nelleke Janssen van het politiekorps Limburg-Noord toe. De verzakelijking kan er haars inziens toe leiden dat meer en meer 'politieke palen' het veld ruimen. Zij doelt daarbij op flitspalen die in het verleden eerder onder electorale druk werden geplaatst dan dat daar op objectieve gronden veel aanleiding toe was.Het BVOM voert geen actief, wervend beleid om flitspalen van gemeenten en provincies over te nemen. Waar onderhoud en verzekeringstechnische aspecten de lokale en regionale wegbeheerders te zwaar wegen, kunnen deze aan het BVOM worden overgedragen, bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. Ook in het verleden gingen incidenteel al eigendom en onderhoud om deze reden in handen van het OM over.
SamenwerkingDe overdracht van de Limburgse flitspalen hangt in Limburg ook samen met de sterk toenemende samenwerking op het gebied van verkeershandhaving tussen de beide politiekorpsen in deze provincie. 'Meer en meer samen de straat op', aldus Janssen. De samenwerking is haars inziens nog uniek. 'Elke politieregio is autonoom. In ‘noord’ en ‘zuid’ blijft dat ook zo, maar met het onlangs gesloten samenwerkingsconvenant worden mensen en middelen nu doelmatiger ingezet. Dat betekent dat we voor elkaar inspringen als er gaten vallen maar ook dat we van elkaar kunnen leren.'Een besparing hoeft de samenwerking niet op te leveren. Doel is dat er bij gelijkblijvende budgetten meer handhavingsrendement kan worden gehaald. De 'stille' videosurveillance-auto's van beide regio's, uitgerust met een videoregistratiesysteem, een geijkte digitale snelheids- en trajectsnelheidsmeter, doorkruisen nu voortaan de hele provincie.Pluspunt van de samenwerking is voorts dat de Limburgse politieregio's sinds 1 januari één persoon vrij kunnen stellen voor ongevalsanalyses. Ook subjectieve verkeersonveiligheid is onderwerp van de nieuwe samenwerking. Hiervoor zijn door het BVOM per regio twee fte's beschikbaar gesteld. Zij besteden aandacht aan bewonersklachten op het gebied van veiligheid.
Vorig jaar beet de regio IJsselland al het spits af met een pilot 'subjectieve verkeersonveiligheid'. Hierbij krijgen zogeheten 'klachtlocaties' zoals scholen en 30 km-zones meer aandacht in de handhaving, óók als harde, objectieve ongevalscijfers daar weinig of geen aanleiding toe geven. Op sommige locaties in Steenwijk halveerde het aantal klachten naar aanleiding van onveiligheidsgevoelens.Onder de vlag van het BVOM worden de speciale handhavingsacties 'subjectieve onveiligheid' nu over het hele land uitgebreid. Bij de korpsen wordt een loketfunctie ingericht voor veiligheidsklachten van burgers. Na inventarisatie en selectie worden de meest urgente klachtlocaties aangepakt.

Bron:  Verkeerskunde