'Limiet van 80 km in Randstad'



x

DEN HAAG - Minister Peijs van Verkeer wil op een aantal snelwegen in de Randstad de maximumsnelheid verlagen tot tachtig kilometer per uur. Hiermee hoopt ze de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.

Peijs heeft voor de maatregel negen snelwegen op het oog. Op haar lijstje, dat ze samen met staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft opgesteld, staan onder meer de rondweg om Amsterdam, de A12 bij Den Haag en de A13 en A16 bij Rotterdam. Voor al deze 'hotspots' geldt dat de luchtkwaliteit niet voldoet aan Europese normen.

De komende tijd bekijkt Peijs samen met Van Geel op welke wegen de snelheidsbeperking kan worden ingevoerd. Waar dat gebeurt, hangt mede af van het effect op de files en de verkeersveiligheid.

Ook moet er genoeg controle zijn om de snelheidslimiet te kunnen handhaven.

De CDA-bewindsvrouw is optimistisch over de uitkomst van het beraad. 'Daar komt een aantal trajecten uit', zei ze woensdag na afloop van een Kamerdebat.

Haar partijgenoot Van Geel is een verklaard voorstander van een tachtig-kilometerlimiet op ringwegen in de Randstad. Hij is zeer te spreken over een proef op de A13 bij Overschie.

Langs de snelweg, die dwars door een woonwijk loopt, is de luchtkwaliteit verbeterd en de geluidsoverlast verminderd. Hierdoor slapen de omwonenden beter. Het effect op de doorstroming is minder eenduidig. In ieder geval loopt de automobilist op zijn hoogst slechts veertig seconden vertraging op.

Peijs waarschuwt er alvast voor dat de situatie in Overschie niet direct vergelijkbaar is met die op andere snelwegen 'Je kunt dat niet één op één vertalen.' Ze wijst erop dat de slechte luchtkwaliteit nooit helemaal wordt weggenomen door een verlaging van de maximumsnelheid. Zo draagt het autoverkeer in Overschie slechts voor eenderde bij aan de luchtvervuiling.

Peijs' plan druist in tegen de wensen van een meerderheid in de Tweede Kamer. VVD, CDA en LPF vinden juist dat overal 120 kilometer gereden moet kunnen worden. Alleen in de spits of bij slecht weer zou de limiet op 100 tot 80 kilometer moeten liggen.

Peijs noemt deze suggestie onverantwoordelijk. Ze wijst erop dat een hogere maximumsnelheid leidt tot een hogere uitstoot van kooldioxide (CO2) en meer geluidsoverlast.

Om deze problemen op te lossen, is tussen de 500 en 800 miljoen nodig, becijfert de CDA-bewindsvrouw. Ze daagt de Kamer uit aan te geven waar dit geld vandaan gehaald moet worden.

Peijs: 'De internationale normen voor CO2-uitstoot halen we nu al niet. Ik zie graag dekking voor andere maatregelen.'

VVD-Kamerlid Hofstra neemt geen genoegen met haar uitleg. Hij zal vandaag in de Kamer opnieuw pleiten voor variabele maximumsnelheden.

Bron:  De Volkskrant

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram