Manifest Rustig Rijden onder de loep.x

Begin vorige maand ondertekenden het CDA, PvdA, D66, Groen Links, SP, SGP en de Christen Unie het manifest 'Rustig Rijden'. Dit manifest is overigens te vinden op: http://www.3vo.nl/nl/pdf/infobulletin.pdf Gelukkig hebben LPF, LN en de VVD beter opgelet. Het manifest is namelijk een opsomming van onwaarheden. Het eerste wat opvalt, is dat bij geen van deze 'feiten' een bronvermelding staat. De 'feiten' worden keihard gebracht, terwijl er nergens een verwijzing staat naar een betrouwbaar onderzoek. Overigens moet worden opgemerkt dat de meeste ‘feiten’ van 3VO afkomstig zijn.Een selectie van deze argumenten uit het manifest zullen wij hieronder behandelen.Men beweert: "slechts 15% van de automobilisten rijdt stelselmatig te snel." Daarna beweren ze dat een van de belangrijkste redenen om harder te rijden dan toegestaan, het aanpassen aan het overige verkeer is. Dat strookt dus niet met die 15% die te hard rijdt. In dat geval past dus 85% van de verkeersdeelnemers zijn snelheid aan, aan 15%. Een tegenstrijdig verhaal, zonder onderbouwing.Men beweert: "ruim 2 miljoen Nederlanders ondervinden ernstige geluidshinder door het wegverkeer." Compleet uit de lucht gegrepen! Het impliceert ook nog eens, dat vele anderen in mindere mate overlast ervaren. Wederom geen verwijzing naar een gedegen onderzoek.Men beweert: "3000 honden per jaar worden doodgereden door wegverkeer."
Hoe men aan deze cijfers komt is een raadsel. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) laat weten dat zelfs de cijfers van menselijke slachtoffers niet 100% betrouwbaar zijn. Hoeveel mensen die een dier aanrijden zullen dit melden denkt u? Daarnaast is de vraag wat er bekend is van de ongevaloorzaak. Lag dit aan gebrek aan eigen verantwoordelijkheid van het baasje of was het iets anders? Daarnaast moeten honden in bijna alle gemeenten binnen de bebouwde kom vanwege de Politieverordening aangelijnd zijn bij het uitlaten. Volgens 'Rustig Rijden' moeten de automobilisten zich dus maar aanpassen omdat anderen te laks zijn om hun hond aan te lijnen of in een situatie te laten waar het de straat op kan. (Dit geldt dus voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom) Er wordt beweerd dat bij lagere snelheden, de mens meer mogelijkheid krijgt om een dier te ontwijken of af te remmen, maar dit is slechts een theoretisch argument omdat van de omstandigheden weinig bekend is. Zelfs als snelheid de overgrote factor is, dan is het nog maar de vraag in hoeverre zo'n maatregel effectief is tot het gegeven argument.Men beweert: "Hoe lager de snelheid, hoe meer aandacht er is voor de weg en zijn omgeving. Bij hogere snelheid neemt de aandacht voor de omgeving af." Wordt de chauffeur niet geacht op de weg te letten in plaats van op het mooi geschilderde tuinhekje van de buurman? Hoe lager de snelheid, hoe eerder de aandacht verslapt en men zich met andere zaken dan het verkeer bezig gaat houden. Dit blijkt ook uit gesprekken met meerdere agenten, die bijvoorbeeld bij sommige vrachtwagenchauffeurs (waarvan de vrachtwagen begrenst is) constateren dat men koffie gaat zetten, de vrachtpapieren gaat doornemen en allerlei zaken gaat ondernemen die niets met het verkeer te maken hebben.Men beweert: "Elke km/uur sneller verhoogt de kans op een dodelijk ongeval met 5%"
Deze makkelijke vuistregel van professor Finch van het Transport Research Laboratory (TRL) is als discussiestuk naar voren gebracht, terwijl de Rustig Rijden-club dit al als waarheid heeft aangenomen. Overigens is het rapport van Finch in mph en niet in km/u, waarbij Finch's vuistregel neerkwam op "bij een limietverhoging van 1mph, neemt het dodelijk slachtofferrisico toe met 5%"Die 5% is dus een 3VO-gunstige spraakverwarring. Daarbij geldt de "vuistregel" alleen binnen de bebouwde kom en op slecht onderhouden plattelandswegen. Het Australische verkeerswetenschappelijke instituut beweert dat een goed gebouwde en onderhouden plattelandsweg ook een stuk veiliger is voor wat betreft snelheid.Voor het oorspronkelijk rapport van Finch, welke zoals reeds eerder vermeld eigenlijk een discussiestuk was, heeft men slechts enkele metingen verricht bij veranderingen van de wettelijke snelheidslimiet. Hierbij kwam Finch voorzichtig met de conclusie dat bij een limietverhoging van 1 km/u er sprake was van een significante toename van het aantal dodelijke ongevallen met 3%. De hierin gebruikte cijfers zijn bijzonder karig. Daarbij is het ook voorgekomen, in 1 der onderzoeken, (van Salusjarvi & Makinen) waarbij het ging om een reductie van de gemiddelde snelheid tussen de 1 en 5%, dat het aantal ongevallen met 11% steeg.Wij van Flitsservice hebben al een aantal keer ervaring gehad met de cijferdyslexie waar 3VO aan schijnt te lijden. Deze organisatie heeft herhaaldelijk fouten gemaakt in het presenteren van cijfers en andere kennis, waarbij zij steeds weer, afgemeten naar de eigen belangen, de situatie te rooskleurig voorstelde, of er juist bijzonder doemdenkend tegenover stond.
Voordat de argumenten van 3VO, Milieu Defensie en de Dierenbescherming worden aanvaardt, wil ik u verzoeken om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde kennis in hun argumenten grondig worden geverifieerd. Zo'n verificatie blijkt in onze ervaring namelijk erg nodig te zijn.Wij menen ook dat in deze zaak er een partij aan de discussietafel moet plaatsnemen, welke de belangen van de automobilisten behartigt. Het gaat immers wel over automobilisten, die allemaal belasting betalen.

Bron:  research@flitsservice.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram