Minder afslagen snelwegen Randstad


AMSTERDAM - Hoogwaardig openbaar vervoer en het aantal afslagen op snelwegen verminderen. Alleen zo kan het vastlopende verkeer in de Randstad weer op gang komen.Dat stellen verschillende organisaties waarin onder andere de vervoerswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, de Kamers van Koophandel, provincies en woningcorporaties zijn vertegenwoordigd.Het verminderen van het aantal afslagen op snelwegen moet het reizen over lange afstanden versnellen. Het onderliggend wegennet moet dan wel worden verbeterd, zodat automobilisten die slechts korte afstanden afleggen ook zonder problemen hun bestemming bereiken.Beprijzen kilometers

Het beprijzen van het aantal gereden kilometers is een goed middel om het aantal files te verminderen, aldus de organisaties. Niet alleen het verkeer op de snelwegen, maar ook op het onderliggend wegennet zou moeten betalen.Een centrale vervoersautoriteit zou de Randstad bereikbaar moeten houden. Zo’n centrale regisseur is noodzakelijk, omdat de huidige aanpak van maar liefst 140 wegbeheerders en een flink aantal OV-bedrijven ernstig tekortschiet en een slagvaardige aanpak van de vervoersproblemen in de weg staat.Inzetten op openbaar vervoer

De centrale vervoersautoriteit moet meer inzetten op een beter openbaar vervoer, dan op het wegverkeer. Openbaar vervoer is veiliger, neemt minder ruimte in beslag en is gunstiger voor de leefbaarheid en het milieu dan wegverkeer.Dat betekent volgens de organisaties veel haltes, comfortabel en snel materieel op vrije banen en zo min mogelijk noodzaak tot overstappen. Zo is bijvoorbeeld een snelle verbinding tussen de Randstad en het oosten nodig. Dat kan op bestaand spoor.Hogesnelheidslijnen, speciale shuttles, metro's en stoptreinen moeten diverse regio's met elkaar verbinden.Het verkeer in de Randstad loopt langzamerhand vast, stellen de organisaties.„Uitbreiding van het wegenstelsel is de afgelopen decennia overvleugeld door het groeiend autogebruik met enorme congestieproblemen als gevolg.”Ook het openbaar vervoer binnen de Randstad laat te wensen over, volgens de organisaties.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun