Minder files door slimmere wegenx

Door Olof van Joolen

Rotterdam - Minder en kortere files: volgens verkeerskundigen kan het en nog goedkoop ook. Met behulp van slimme elektronica is een reductie van 20 procent mogelijk.

Het kabinet heeft de komende vier jaar 460 miljoen euro extra uitgetrokken voor filebestrijding. Het leeuwendeel hiervan gaat naar de aanleg van extra spitsstroken. De verkeerskundigen vinden dat het kabinet het beleid moet uitbreiden waarbij bestaande wegen beter worden gebruikt. Dit is niet onomstreden. Critici zoals belangenorganisaties van vervoerders geven de voorkeur aan meer asfalt.

De deskundigen pleiten op korte termijn voor eenvoudige, snel te realiseren en niet bijzonder kostbare maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om betere afstelling van verkeerslichten onderaan afritten en het koppelen van meet- en regelapparatuur.

Hoogleraar verkeersmanagement E. van Berkum van de Universiteit Twente denkt dit de enige manier is om snel iets te doen aan files. Hij wijst daarbij naar de speerpunten die het vorige kabinet formuleerde voor de aanpak van opstoppingen: een prijskaartje hangen aan autorijden, bouwen en benutten.

,,De eerste optie is verdwenen toen rekeningrijden werd geschrapt. Bouwen sorteert alleen over vele jaren effect. Dus moeten we nu alleen al noodgedwongen kijken naar benutten. Dat kan goed met elektronica.''

Volgens hoogleraar dynamische verkeerskunde H. van Zuylen van de TU Delft kunnen kleine oplossingen snel effect sorteren, zeker vergeleken met de aanleg van snelwegen. Een kilometer snelweg kost gemiddeld 20 miljoen euro. Uit onderzoek dat de docent verrichtte op de ringweg rond Shanghai, blijkt met elektronica een reductie van de files met 20 procent bereikbaar te zijn. Ook in ons land zijn deze resultaten volgens hem te boeken.

,,Eén van mijn studenten heeft recent onderzoek gedaan in Voorburg. Verkeerslichten onderaan de afrit van de A12 stonden zo geregeld dat ze rekening hielden met een spoorwegovergang. Die is echter al jaren niet meer in gebruik. Daardoor beperk je onnodig de doorstroming vanaf de snelweg. Dat is kwalijk als je weet dat files vooral ontstaan door slechte doorstroming op de overgangen van de rijkswegen naar het gewone wegennet. Dit komt op veel plaatsen voor.''

De verkeersbranche vindt het de hoogste tijd voor actie. Bestuurslid H. Meyer Swantée van Association of Traffic Industries in the Netherlands (Astrin) denkt dat met een krappere overheidsbegroting elektronica hoger op het prioreitenlijstje moet. ,,Het succes dat is behaald met de spitsstroken spreekt boekdelen en er kan nog veel meer. Maar daarvoor moeten we wel de steun van overheden krijgen.''

In deze `maar' ziet verkeerskundige Van Zuylen het voornaamste probleem. De ervaring leert volgens hem dat overheden vaak geen zin hebben geld uit te trekken voor iets dat niet zichtbaar is. ,,Een wethouder wil graag een brug of weg openen. Dan kun je iets aan je kiezers laten zien. Een nieuwe regelkast scoort niet.'

Bron:  Algemeen Dagblad

Melder: De Nachtkoerier

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram