Mosterd na de maaltijd van Koos Spee1545x

Zowel Koos Spee als De Telegraaf gaan volledig voorbij aan de grootschalige pilot met veiligheidssystemen op vrachtauto’s die recent van start ging.

"Pas op: Blunderende truckers" kopte de De Telegraaf vanochtend op pagina 5. In het met dramatische foto’s geïllustreerde verhaal vertelt Verkeersofficier Koos Spee dat in de helft van alle truckongevallen de chauffeur veroorzaker of medeveroorzaker was. Dit is de uitkomst van een door zijn bureau uitgevoerde analyse van 613 vrachtauto ongevallen. Volgens Spee is daarmee het beeld ontmaskerd dat truckers ‘ridders van de weg’ zijn die alleen maar worden gehinderd door personenauto’s. Het artikel bevat nog diverse andere, niet ter zake doende emotionele uitspraken van de heer Spee, die we vooral kennen van het door zijn eigen dienst -en dus door ons- gesponsorde televisie programma over verkeersovertredingen.

Pilot met 3000 trucks
Waar Spee en De Telegraaf volledig aan voorbij gaan is dat de door hen genoemde problematiek van kop-staart botsingen, kantelen en botsingen bij rijstrook-wisselingen, door overheid en branche al lang zijn onderkend. Eerder dit jaar startte een Pilot met maar liefst 3000 trucks die voorzien zijn van technische systemen die dit soort ongevallen kunnen reduceren. Bij de proef zijn zo ongeveer alle relevante instanties, overheden en branche organisaties van vervoerders betrokken (behalve de dienst van de heer Spee.) De pilot gaat acht maanden duren.
Overigens heeft de heer Spee zijn eigen plannetje bedacht: Hij wil gaan meekijken in de cabine wat chauffeurs tijdens het rijden zoal doen. In Duitsland gebeurt dat al door middel van een Camper met zijramen waar je van buitenaf niet doorheen kunt kijken. Het resultaat is af en toe een krantenberichtje waarin gemeld wordt dat een chauffeur al rijdend een bord spaghetti eet. Wat natuurlijk verwerpelijk is.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat laat in deze animatie zien om welke veiligheidsystemen het gaat.

Meerkosten gering
De op dit moment in genoemde Pilot geteste veiligheidssystemen kunnen volgens onderzoekers 50 tot 70 procent van de meest gangbare soorten truck ongevallen voorkomen. De totale kosten van al deze systemen samen liggen op 6000 tot 8000 euro per truck. Op de totale prijs van een vrachtauto is dat relatief gering, op de totale exploitatiekosten is het zelfs verwaarloosbaar. Velen voeren de moordende concurrentie in het wegvervoer aan als argument waarom investeringen in zulke systemen niet verantwoord zouden zijn. De beste weg lijkt dan ook dat de wetgever dergelijke systemen simpelweg verplicht stelt voor iedereen, zoals dat nu ook al het geval is met veiligheidsvoorzieningen op ADR trucks. Vooruitlopend daarop zouden verzekeraars eens moeten nadenken over premieverlaging voor trucks die met dergelijke systemen uitgerust zijn.

Fimpje over veiligheid

Bron:  ttm.nl

Melder: Hoppe

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram