Noord-Holland: Op provinciale wegen lagere snelheidslimiet987x

Maximaal 80 kilometer per uur in plaats van 100. En 60 kilometer per uur waar nu nog 80 mag worden gereden. De provincie wil op verschillende wegen in de Kop van Noord-Holland verlaging van de maximale snelheid doorvoeren. Al binnen een jaar kunnen de eerste maatregelen van kracht worden.
Van de provinciale autowegen in de Noordkop, herkenbaar aan het blauwe bord met de witte auto, blijft alleen op de N242 tussen het Verlaat en Middenmeer 100 kilometer per uur de maximumsnelheid.
Drie argumenten liggen ten grondslag aan de snelheidsverlagingen die de provincie met instemming van de verschillende statenfracties wil doorvoeren: het verbeteren van de luchtkwaliteit, het terugdringen van geluidsoverlast en verbetering van de verkeersveiligheid.
Bij vrijwel alle in de Noordkop voorgestelde maatregelen gaat het om een betere verkeersveiligheid. Het argument van de luchtkwaliteit wordt bij geen enkele maatregel in de Kop van Noord-Holland van stal gehaald.

Bron:  Noordhollands Dagblad

Melder: Harold

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram