OLV-dijk in Waalre naar 80 km/uurx

WAALRE - De maximumsnelheid op de Onze Lieve Vrouwedijk in Waalre (buiten de bebouwde kom) gaat eind dit jaar van zestig naar tachtig kilometer per uur. Maar voor dat dit gebeurt, wordt de weg verbreed en worden de bomen tussen fietspad en rijbaan gerooid. De maatregelen moeten de weg veiliger maken.


Voordat er weer harder mag worden gereden, wordt de in zeer slechte staat verkerende weg opgeknapt en heringericht. De weg - nu zo'n vijf--enhalve meter breed - wordt verbreed naar zeven meter. Er komt een dubbele as-streep op de weg die de twee rijbanen van elkaar scheidt. Hierdoor ontstaat tussen de twee rijstroken een ruimte van zo'n dertig centimeter. Verder wordt de weg aan beide kanten verbreed.De gemeente Waalre wil na aanpassings- en herstelwerkzaamheden de OLV-dijk in Waalre de maximum snelheid weer terug naar 80km/h voeren. Nu is dat 60. De gemeente nam de maatregel na vele dodelijke ongevallen op deze weg, maar omdat dat ondanks de maatregel niet minder is geworden wil men de maatregel terugdraaien

Foto: Niels van Rooij - Regiomedia EindhovenGelijktijdig met de opknapbeurt van de Onze Lieve Vrouwedijk buiten de bebouwde kom komt er ter hoogte van de Kleine Broekweg een rotonde. Die moet het toekomstige industrieterrein Waalre-noord ontsluiten. Verder wordt de weg tussen de rotonde en De Kranssen door banden ingesloten. Bedoeling is om onder andere hiermee duidelijk te maken dat dit deel binnen de bebouwde kom ligt en er dus een maximumsnelheid geldt van vijftig kilometer per uur.Volgens het meest optimistische scenario wordt eind augustus met de wegwerkzaamheden gestart. De weg is dan eind november klaar. In het investeringsplan 2002-2005 is voor het opknappen van de Onze Lieve Vrouwedijk 635.000 euro opgenomen. Waalre heeft het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 176.000 euro subsidie gevraagd om deze black spot aan te pakken. Het SRE subsidieert het veiliger maken van wegen waarop de laatste vijf jaar meer dan acht ongelukken zijn gebeurd. Het opknappen en aanpassen van de weg staat nog voor de zomer centraal tijdens een nog te plannen informatie-avond voor bewoners en andere geïnteresseerden. Daarna komt het in de raad.OngelukkenDe snelheid op de Onze Lieve Vrouwedijk buiten de bebouwde kom werd in 1998 verlaagd van tachtig naar zestig kilometer per uur. De bedoeling was het aantal ongelukken op de drukke weg terug te dringen. In 1997 en 1998 gebeurden respectievelijk zes en zeven ongelukken. De drie daarop volgende jaren bleef de teller steken op tien, drie en zeven ongelukken. Nu blijkt dat het aantal ongelukken niet daalt, stelt het college voor de maximumsnelheid weer te verhogen.

De plannen met de Onze Lieve Vrouwedijk zijn besproken in de commissie Grondgebiedszaken.
CommissieDe commissie Grondgebiedszaken in Waalre voelt er niets voor om de maximumsnelheid op de Onze Lieve Vrouwedijk in het dorp (buiten de bebouwde kom) te verhogen van zestig naar tachtig kilometer per uur. Een snelheidsverhoging op deze plek noemt ze onveilig.
Dinsdagavond verwierp de meerderheid van de commissie het collegevoorstel. Ook het VVD-voorstel de snelheid van zestig naar zeventig kilometer per uur te verhogen, haalde het niet. De commissie ging wel akkoord met de verbreding en opknapbeurt. Ook voor het rooien van de bomen tussen het fietspad en de rijbaan gaf ze haar toestemming.

Ze wil wel dat nog wordt uitgezocht of het praktisch en financieel mogelijk is het fietspad te verleggen naar de plek van de buitenste bomenrij. Hierdoor zou de bomenrij het fietspad van de rijbaan scheiden. Dat verhoogt de verkeersveiligheid omdat er minder hard wordt gereden als er bomen langs de weg staan, zo denkt de commissie. Als alles meezit start de opknapbeurt van de weg eind augustus. Ze is dan eind november klaar. Voor het opknappen van de Onze Lieve Vrouwedijk is in het investeringsplan 2002-2005 635.000 euro opgenomen.Bron:  Eindhovens Dagblad

Melder: RegioMedia Eindhoven

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram