OM in laser-zaak niet ontvankelijkx

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk verklaard in een principezaak over het gebruik van de lasergun. Met dit middel registreert de politie de snelheid van weggebruikers. De rechtbank in Leeuwarden vindt echter dat de metingen met dit apparaat niet rechtsgeldig zijn.Daarom hoeven de vijftien verdachten niet de bekeuring van Euro 225 elk te betalen die het OM had geëist. Volgens de rechtbank onbreekt wettelijke regelgeving voor het gebruik van dit opsporingsmiddel. Volgens de rechter is er noch een wet, noch een norm die het gebruik van laserapparatuur regelt. Daarbij is de door de politie gebruikte lasergun niet opgenomen in de uit 1993 stammende Regeling Meetmiddelen Politie.Het op grond van artikel 184 (opzettelijk verstoren van opsporing) vervolgen van bezitters van laserapparatuur om metingen van de lasergun moeilijker te maken, ging de rechter daarom veel te ver. Burgers kunnen volgens rechter B. Kuizenga ook laserapparatuur in de auto hebben voor hun comfort of ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Bron:  Telegraaf

Melder: Dr. M
warmaster
Hartogjan
Superkoerier

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Mooi staaltje van stemmingmakerij en onterechte inbeslagnames van de politie. Het Gerechtshof kijkt gelukkig nog wel onbevooroordeeld naar de rechten en plichten van burgers. Dat art. 184 WvS wordt door de politie trouwens ook voor vrijheidsbenemingen misbruikt.Uit het vonnis:

"Onzorgvuldig en buitengewoon disproportioneel. De verhouding tussen geschonden norm en sanctie ontbreekt volledig. Terecht ervaart de burger de stap van laserapparatuur naar een veronderstelde belemmering zoals in 184 van het WvS als te groot. De rechtbank meent dan ook dat het OM doelbewust en met veronachtzaming van de belangen van verdachten en het recht op een zorgvuldige vervolging de beginselen van een behoorlijke procesorde in ernstige mate heeft geschonden."