Ook in Limburg-Zuid gaat een Horkenlijn van startx

Op 18 augustus 2003 gaat de zogenaamde Horkenlijn van de Politie Limburg-Zuid van start. Naast het Meldpunt Agressief Verkeersgedrag, dat vanaf 1 december 2001 operationeel is, opent de politie nu een 2e lijn, die overigens alleen bedoeld is voor intern gebruik.

De Horkenlijn is 24 uur per dag bereikbaar en kan gebeld worden door politiemensen van het korps Limburg Zuid. Op het moment dat politiemensen, in- of buiten dienst, geconfronteerd worden met een ergerlijke verkeersovertreding die niet ‘door de beugel’ kan en men niet in de gelegenheid is de overtreder staande te houden, kan men de Horkenlijn bellen. Een medewerker van de lijn neemt de melding rechtstreeks in ontvangst óf de melding wordt geregistreerd door een datavoice-recorder. De overtredinggegevens worden ingesproken en op een later tijdstip verwerkt in een Automatische Aankondiging van Besckikking. Via het interne netwerk krijgt de verbalisant het uitgewerkte concept aangereikt en kan hij eventuele wijzigingen/aanvullingen aanbrengen. Vervolgens wordt het definitieve exemplaar verwerkt in het Bekeuringsafhandelingssysteem van de Regio.

Op deze wijze probeert de Politie Limburg Zuid weer een steentje meer bij te dragen tot de verkeersveiligheid. Het Meldpunt Agressief Verkeersgedrag (tel.nr 0900-8844) en de Horkenlijn moeten in combinatie met een intensieve verkeershandhaving uiteindelijk leiden tot minder doden en gewonden in het verkeer. Dat bespaart niet alleen een hoop leed, maar ook miljoenen Euro’s aan maatschappelijke “schade”.

Voor nadere informatie over de introductie van de Horkenlijn kunt u terecht bij de chef van het Verkeershandhavingsteam Limburg Zuid (Dhr. Arzt) 0900-8844.

Bron:  Politie Limburg-Zuid

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Afgelopen jaar heeft dit korps Limburg-Zuid als een van de weinigen de door Koos Spee opgelegde targets niet gehaald. De financiële gevolgen daarvan ondervindt het korps daarom dit jaar. Men krijgt minder geld vanuit Den Haag. Door middel van de invoering van oa de Horkenlijn probeert dit korps ervoor te zorgen dat in 2003 de targets wél worden gehaald.

Flitsservice vind het nog steeds een vreemde zaak dat het aantal uitgeschreven boetes als basis dient voor de bepaling hoeveel geld een korps vanuit Den Haag krijgt. Wij zouden liever zien dat dit gebeurt naar bijvoorbeeld het aantal opgeloste zware misdrijven. De politie legt de prioriteiten helaas nog altijd op de verkeerde plaats.