Ook Twentse agenten werken in vrije tijd aan verkeersveiligheid1005x

Politie Twente pakt met behulp van een meldlijn agressieve verkeersovertreders aan.De politie Twente bindt de strijd aan tegen de agressieve, verkeersgevaarlijke weggebruiker. In overleg met justitie gaat de REM-lijn in de regio Twente per 1 mei a.s. van start. In navolging van andere politieregio’s in het land werken agenten in Twente nu ook in hun vrije tijd aan de verkeersveiligheid. Politiemensen kunnen via een intern telefoonnummer in het korps melding doen van agressieve weggebruikers. Die meldingen worden bij het Verkeershandhavingsteam direct verwerkt tot een proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt opgestuurd naar het CJIB in Leeuwarden, waarna de verkeersovertreder al binnen zeer korte tijd de acceptgirokaart in de bus vindt.De REM-lijn is bedoeld om het aantal agressieve verkeersgedragingen te verminderen en dus de verkeersveiligheid te bevorderen. De naam van het project is dan ook in die optiek gekozen en staat voor REpressieve Maatregel.

Bron:  Politie - Twente

Melder: vw-driver

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram