Oorzaak ongeval bij helft voorrangsfoutx

LEEUWARDEN - Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland (ROF) gaat de komende vier weken intensief campagne voeren om de voorrangsregels in het verkeer op te frissen bij weggebruikers. Uit analyses in de afgelopen jaren blijkt dat het niet verlenen van voorrang bij meer dan de helft de hoofdoorzaak van een ongeval is.
Weggebruikers moeten snel beslissingen nemen, wat alleen goed gaat bij de juiste kennis van de verkeersregels. Aan die kennis schort het nogal eens. Uit onderzoek van Josse Postma van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), die de campagne als afstudeerproject heeft opgezet, blijkt dat 23 procent van de vragen aan zeshonderd personen fout werd beantwoord. Het onderzoek wordt over enige tijd herhaald om te meten of de campagne succesvol was.Niet alleen voorrangkwesties, maar ook kop-staartbotsingen vormen een bron van zorg. Die leiden vaak tot ernstige verwondingen in de vorm van een whiplash. In 40 procent van de gevallen betreft het passagiers die de hoofdsteun verkeerd hebben afgesteld of die de gordel niet dragen, aldus Postma.Brits onderzoek wees uit dat automobilisten hun aandacht onvoldoende bij het rijden hebben. Bij een op de drie was dat de oorzaak van het verkeersongeval. Praten met een passagier scoort 15 procent, eten en drinken en 'iets pakken' 5 procent, mobiel bellen op 1,5 procent.

Bron:  Leeuwarder Courant

Melder: elsinga

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram