Oost: Flitspalen, laserguns en radar in heel Twentex

ENSCHEDE - Na Enschede, Almelo en, op korte termijn, Hengelo, krijgen ook kleinere kernen in Twente te maken met intensieve verkeerscontroles door de politie. Eind dit jaar is het verkeer binnen de kommen van Oldenzaal, Haaksbergen, Nijverdal, Hellendoorn, Goor en Delden aan de beurt.
Het doel is hetzelfde als in de grote steden; het percentage overtredingen terugdringen tot onder de tien procent. Daarbij gaat het om te hard rijden, het negeren van rood licht, geen gordel of helm dragen en rijden onder invloed. Het zijn de grootste veroorzakers van letselongevallen.Om de intensieve controles met laserguns, radarapparatuur en flitspalen te kunnen uitvoeren, worden de controles in Enschede en Almelo teruggebracht naar 'onderhoudsniveau'. Dat betekent onder meer dat flitspalen verhuizen. 'We hebben nu eenmaal geen vooraadje palen of andere apparatuur klaar liggen', verklaart F. van Haarlem, chef van het Verkeersteam Twente.Bovendien is de doelstelling in Enschede en Almelo gehaald. Uitzonderingen zijn de Zuid Esmarkerrondweg en de Knalhutteweg in Enschede, waar nog ruim twintig procent van het verkeer in de fout gaat. Op de Knalhutteweg heeft zich vorig jaar echter geen enkel ongeval voorgedaan met gewonden. In 1998 waren dat er nog twaalf, bij tien aanrijdingen. Maar op bijvoorbeeld de Oldenzaalsestraat, Deurningerstraat en Zuiderval zijn de overtredingspercentages op dit moment slechts 0,4 tot 4. In Almelo, waar het verkeersteam nog niet zo lang actief is, reageren automobilisten ook goed. De percentages overtredingen zijn hier tien of minder. Voor de intensieve controles begonnen, maakte tot veertig procent van het verkeer in beide plaatsen zich schuldig aan overtredingen.Toch zijn de controles niet hét middel om het verkeer blijvend veiliger te maken. Voor Van Haarlem is het slechts een bijdrage. 'Het gaat erom dat er tussen de oren iets verandert. De mensen moeten niet bang zijn voor een bekeuring, maar voor de ellende die ze met hun gedrag teweeg kunnen brengen. Verder speelt ook de inrichting van de weg een belangrijke rol. En daar kan alleen een gemeente iets aan doen.'Het verkeersteam blijft wel controleren in Enschede en Almelo. Dat dit nodig is, blijkt uit de reactie van bestuurders op de Hengelosestraat in Enschede, nadat de flitspaal daar was uitgebrand. Het percentage overtredingen schoot in korte tijd van vier omhoog naar elf.

Bron:  Twentsche Courant-Tubantia

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram