Opheldering over A6-A9-alternatieven en het Naardermeer2816x

Nu de beslissing nadert, is de A6-A9-verbinding bijna dagelijks in het nieuws. Op 8 juni waren pers, actiegroepen en ‘betrokken’ bekende Nederlanders uitgenodigd voor een voorlichtingsochtend in Muiden. Wim de Bie was de enige bekende Nederlander die kwam opdagen (op de fiets), maar hij weigerde naar binnen te gaan “omdat mijn collega-actievoerders ook niet naar binnen mogen” (van elke actiegroep was slechts een woordvoerder uitgenodigd, en dat vond hij blijkbaar onvoldoende).De primaire boodschap van Karla Peijs is duidelijk: het moet maar eens afgelopen zijn met de mythe dat het verbindingsalternatief door of onder het Naardermeer loopt. Er zijn drie varianten van dit alternatief overgebleven, en elke variant voorziet in een tunnelmond op 1 tot 1,5 km afstand van het Naardermeer, veel verder dus dan de huidige A1, die op 250 meter van het Naardermeer loopt. Ook de mythe dat het Naardermeer kan leeglopen bij de aanleg van het verbindingsalternatief moet de wereld uit. Er is uitgebreid ecologisch onderzoek naar gedaan, en het is onzin. De vogelstand in het Naardermeer zal wel kortstondig last hebben van de snelweg (de weilanden waar de tunnel onderdoor zal lopen, behoren tot het foerageergebied van enkele vogelsoorten), maar zij komen snel terug en op de langere termijn zijn er geen nadelige gevolgen voor de natuur. Ten slotte bestaat er nog de angst dat de tunnel uiteindelijk een bovengrondse verbinding zal worden. Ook hier kan Peijs duidelijk over zijn; het wordt een tunnel, dat staat vast.

Een woordvoerder van een actiegroep wijst de aanwezigen nog op het feit dat het aquaduct ten zuiden van Muiden alleen in het stroomlijnalternatief opgenomen is, en dus geen onderdeel uitmaakt van het verbindingsalternatief. Hoewel dit inderdaad in eerdere voorstellen zo opgenomen was, stelt Peijs: dat aquaduct komt er sowieso, dus ook bij het verbindingsalternatief.
(c)Dexter79. Peijs die onwetende en slecht geinformeerde journalisten te woord staat.Niets doen is geen optie, dat erkent bijna iedereen. Tot 2030 worden er 150.000 nieuwe woningen gebouwd in de Noordvleugel, en ook Utrecht wil nu 10.000 tot 15.000 woningen naar de Noordvleugel verplaatsen. Om het groene hart te vrijwaren, is Almere de makkelijkste keuze: juist als men zich daar vestigt, offer je de minste natuur op. Daar hoort dan wel een degelijke infrastructuur bij.

Volgens het Ministerie van Verkeer & Waterstaat is rekeningrijden onvermijdelijk. Zonder rekeningrijden zijn de helft meer rijstroken nodig dan er nu in de planning staan voor beide alternatieven. Als variabele bij dit onderzoek is een tarief van 5 euro gehanteerd voor een enkele reis Almere-Amsterdam; men lijkt van plan om dit tarief ook daadwerkelijk te gaan hanteren.Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten, pleit voor het stroomlijn-alternatief, dat een capaciteitsuitbreiding van de A6-A1-A9 inhoudt. Hij erkent dat het verbindingsalternatief niet door het Naardermeer loopt (hoewel de site en de radiospotjes van zijn vereniging nog altijd anders doen vermoeden), maar verwerpt de onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat het Naardermeer niet aangetast wordt, hoewel De Graeff geen tegenonderzoek kan aandragen. Bovendien, aldus De Graeff, wordt het Naardermeer al honderd jaar bedreigd, en is het gebied reeds omsloten door hoogspanningsmasten, de Hilversumse Meent, de A1 en de spoorlijn ten westen van het Naardermeer (de spoorlijn die dwars door het Naardermeer loopt, wordt door De Graeff niet opgenoemd).
Ook stelt De Graeff dat recreatiegebied Hoge Dijk niet verloren mag gaan. Hoge Dijk is een soort ‘Bulderbos’ dat in 1991 in het bestemmingsplan als recreatiegebied werd opgenomen, nadat actievoerders tussen 1987 en 1991 bijzondere diersoorten in het gebied uitzetten om de aansluiting van het verbindingsalternatief op de A9 onmogelijk te maken. Over de Ouderkerkerplas, een natuurgebied dat deels verloren gaat wanneer voor de stroomlijnvariant gekozen wordt, zwijgt De Graeff in alle talen.
Ten slotte wijst De Graeff op het brede draagvlak, verenigd in het Platform Tegen A6-A9. Dit platform is niet duidelijk in hoeveel mensen zij vertegenwoordigen. Over de actiegroep AGG, waarin 25.000 aanwonenden van de Gaasperdammerweg worden vertegenwoordigd, en die fel tegen het stroomlijnalternatief zijn, zwijgt De Graeff, en ook wanneer de woordvoerder van deze actiegroep hem specifiek vraagt waarom zij genegeerd worden door Natuurmonumenten, geeft hij geen duidelijk antwoord.Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, pleit juist voor het verbindingsalternatief. Hij wijst op de onafhankelijkheid van de instellingen die het milieu-onderzoek hebben verricht, en die stuk voor stuk concluderen dat het verbindingsalternatief minder milieubelastend is dan het stroomlijnalternatief. De miljoen banen in de Noordvleugel (en elk jaar stijgt dit aantal met 10.000) vormen de grootste bijdrage aan het BNP, en omdat de Schiphol-Amsterdam-Almere-corridor de drager is van de Noordvleugel, is deze corridor van belang voor de complete Nederlandse economie. De internationale concurrentiepositie staat flink onder druk, bevestigt ook Michiel Ruys, projectmanager Noordvleugel voor het Ministerie van Verkeer & Waterstaat. Nederland kan zich dus niet permitteren niets aan bereikbaarheid te doen.

Voor wat betreft het stroomlijnalternatief wijst Mooren erop dat een structurele verbinding niet op een stedelijke uitvalsweg gebaseerd mag zijn. Bovendien is de luchtkwaliteit van de A9 nu al ver beneden peil. De overkluizing van de A9 is wegens veiligheidsredenen slechts mogelijk over een lengte van twee kilometer, en zal inhouden steeds 80 meter overkluizing om 30 meter open lucht, waarbij geen extra afzuiging zal plaatsvinden. Dit helpt tegen lawaai, maar voor de luchtkwaliteit vormt dit geen verbetering.

Het verbindingsalternatief draagt bij aan een robuust verkeersnetwerk: wanneer door een ongeval de complete weg afgezet moet worden, is er een uitwijkmogelijkheid voor het verkeer. Mooren stelt wel als voorwaarden dat er beter openbaar vervoer gerealiseerd wordt, dat het aquaduct ten zuiden van Muiden gerealiseerd wordt en dat er geïnvesteerd wordt in groen. Het verbindingsalternatief voorziet reeds in die investering: er komt bij dit alternatief 500 hectare grond beschikbaar voor de ontwikkeling van een natuurgebied en de versterking van recreatiegebieden.Volgens sommige actiegroepen (en Wim de Bie) zijn beide alternatieven niet nodig: er zijn gewoon te veel auto’s, en mensen moeten maar dichter bij hun werk gaan wonen. Hierover is Peijs duidelijk: “We zijn hier geen dictatuur; mensen mogen wonen waar ze willen wonen. Mobiliteit faciliteren is een taak van de overheid.”Vanaf 19 juni wordt het ‘oude postkantoor’ op de Raadtsingel in Muiden ingericht als informatiepunt, waar verschillende partijen hun plannen en visies presenteren aan geïnteresseerden. Eind juni wordt een definitieve beslissing van de regering verwacht.

Bron:  Flitsservice.nl

Melder: dexter79

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Note van Dexter79Leuke voetnoot, dit maakte ik vanochtend ook nog mee:


We zijn vanuit Muiden met een touringcar naar de Keverdijkpolder gereden (derde foto), en hebben daar een goed half uur gestaan terwijl Karla Peijs zich liet interviewen.


Zij werd in dat halve uur in totaal 21 keer onderbroken door het lawaai van langsrazende treinen over het spoor dat dwars door het Naardermeer dendert:

2 goederentreinen,

18 dubbeldekkers en

1 locomotief zonder wagons.


Bij het langsrazen van de locomotief zonder wagons zei een actievoerder gefrustreerd: “dit vréét capaciteit en daar moeten ze véél strenger in zijn.” Alsof die machinist aan het joyriden is.


Toen Karla Peijs richting auto liep en eigenlijk al was gestopt met de interviews, schoot ik haar nog even aan met de vraag of ze ervan op de hoogte was dat dat spoor dat haar steeds interrumpeerde, dwars door het Naardermeer heen loopt. Dat wist ze dus niet! Dus heb ik er meteen maar even aan toegevoegd dat er in die korte tijd al 21 treinen overheen geraasd waren, dat het dan ook aan de grens van zijn capaciteit zit en dus uitgebreid moet worden, en heb haar gevraagd hoe ze dat denkt op te lossen, omdat het Naardermeer blijkbaar zo gevoelig ligt. Ze was duidelijk verontwaardigd dat al die activisten van dat spoor nooit een probleem hadden gemaakt, en ik durf hem aan dat ze daar nog wel wat mee gaat doen. Ik ben benieuwd.