Parkeerder dupe gemeenten1129x

Gemeenten sjoemelen met de aanleg van parkeerplaatsen. Daardoor wordt de parkeerdruk in veel binnensteden onnodig groter en groter. Dat stelt het Platform Detailhandel Nederland, dat eist dat het kabinet een einde maakt aan de negatieve en ongewenste excessen van het huidige parkeerbeleid.

Lokale overheden stellen normen aan het minimumaantal parkeerplaatsen dat aangelegd moet worden bij nieuwbouw, maar investeerders kunnen die verplichting vaak afkopen bij de gemeente. "De verplichting om parkeerplaatsen aan te leggen schrikt investeerders af. Het kost geld en de investering verdient zichzelf niet echt terug. Gemeenten geven daarom de mogelijkheid om die verplichting af te kopen. Gemeenten incasseren dat bedrag, maar verzuimen vervolgens om binnen vijf of tien jaar die parkeerruimte te creëren."

"Ze worstelen ook met tekorten en gaan eens kritisch kijken of aanleg van parkeerplaatsen echt nodig is. Daar zijn ze vrij in, want ze stellen zelf de normen vast. Regelmatig besluiten ze dat het niet nodig is, of dat ze de aanleg nog even uitstellen", vertelt Robert Ploeg, secretaris bereikbaarheid van het platform.

"Als later alsnog wordt besloten de parkeerplaatsen aan te leggen is daar vaak geen geld meer voor omdat de inkomsten al zijn uitgegeven aan andere zaken."

Volgens Ploeg wordt er vaak dan maar één oplossing gevonden om toch geld voor die parkeerplaatsen bij elkaar te sprokkelen. "De parkeertarieven worden verhoogd, waardoor winkeliers en investeerders opnieuw betalen."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wilde gisteren niet ingaan op de beschuldigingen, maar gaat de zaak wel onderzoeken.

De Tweede Kamer heeft het kabinet al opdracht gegeven de parkeertarieven niet verder te laten stijgen. Het kabinet moet bovendien samen met de winkeliers, de ANWB en gemeenten de parkeernormen verruimen. Daarnaast wil de Kamer nieuwe richtlijnen voor parkeren. Hier moeten onder andere het betalen per minuut en het oormerken van de inkomsten uit parkeren in geregeld worden.

Bron:  Telegraaf

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram