Peijs bevestigt cijfers VID over 80km zone


In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Hermans (LPF) heeft Minister Karla Peijs bevestigt dat ook zij een toename van de files ziet rond de in november 2005 geintroduceerde 80 kilometer zones. "Rijkswaterstaat (Adviesdienst Verkeer en Vervoer) houdt een monitor bij waarin maandelijks de filegegevens op de vier 80km-zones worden afgezet tegen het landelijke beeld. Deze registraties geven over de door de VID gemeten periode hetzelfde beeld als de cijfers van de VID." staat in de op 13 februari aan de Tweede Kamer verzonden brief.Uit de brief blijkt overigens dat het effect dat Rijkswaterstaat meet nog veel groter is dan waarover de VID eind januari berichtte. De reden blijkt eveneens uit de brief: Peijs stelt dat het slechte weer van 25 november een belangrijke oorzaak zou zijn van de sterke stijging. De cijfers van de VID zijn hiervoor echter gecorrigeerd - de files van 25 november zijn niet meegeteld met de analyse.
Overigens is de Minister iets stelliger dan in haar eerste reactie over de toekomst van de zones: als medio 2006 blijkt dat de effecten negatief zijn, zullen de zones worden opgeheven.

Bron:  VID / De Verkeersinformatiedienst

Melder: Maserati Teun