Politie trekt 250 snelheidsboetes in.x

SCHAGEN - Er waren géén wegwerkzaamheden en de situatie kon géén gevaar opleveren. Kortom: de snelheidscontrole van de politie Noord-Holland-noord op 30 oktober jongstleden op de weg Schagen-Kolhorn verdiende allesbehalve de schoonheidsprijs. En dat is reden voor het politiekorps om die ongeldig te verklaren en de boetes voor de 250 'slachtoffers' in te trekken.,,Tja, wij zijn ook mensen, we maken wel 's een foutje'', zo verklaart P. Verbree, projectleider van het verkeershandhavingsteam, deze opmerkelijke stap.De snelheidscontrole werd gehouden op de provinciale weg N248, een paar honderd meter voor de afslag Wieringerwaard (Wadweg). Voor de N248 geldt normaal gesproken de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur. In verband met wegwerkzaamheden was in oktober tijdelijk een limiet van 50 ingesteld, die werd aangegeven door een verkeersbord.Op 30 oktober stond dat bord daar nog steeds, ook al waren de werkzaamheden reeds een aantal dagen daarvoor voltooid. Het verkeershandhavingsteam van het korps Noord-Holland-noord had desalniettemin besloten met een zogeheten statiefflitser de snelheid te controleren. Liefst 250 automobilisten bleken het maximum van 50 te hebben overtreden.Verontwaardiging

Direct al leidde de controle tot verontwaardiging bij zowel gedupeerden als automobilisten die de dans waren ontsprongen. Daarvoor werden drie argumenten gebruikt: de werkzaamheden waren voltooid, de statiefflitser stond (te) kort na het 50 km-bord opgesteld en men werd van voren geflitst waardoor er risico van verblinding zou kunnen zijn. Projectleider Verbree verwijst het laatste bezwaar naar het rijk der fabelen. ,,Flitsen van voren mag, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Het gaat om een flits van een duizendste seconde en daardoor kan iemand niet echt worden verblind.''De bekritiseerde afstand tussen het snelheidsverkeersbord en de statiefflitser heeft ook geen rol gespeeld in het ongeldig verklaren van de controle. Door die korte afstand, naar schatting vijftig meter, zouden automobilisten te weinig kans hebben gekregen om zonder te remmen de snelheid tijdig terug te brengen van 80 naar 50. Verbree: ,,Ik weet niet of die afstand inderdaad zo kort was, maar als dat zo is, is dat natuurlijk geen sportief gebaar van de politie. Je moet mensen wel de gelegenheid bieden gas terug te nemen.''Richtlijnen

Alleen het eerste argument heeft geleid tot het intrekken van de boetes. Dat gebeurde nadat een bekeurde automobilist telefonisch zijn beklag had gedaan en deze krant er een column aan had gewijd. ,,We hebben de zaak toen onderzocht'', aldus Verbree. ,,Er zijn twee richtlijnen voor het bekeuren op te hoge snelheid bij wegwerkzaamheden. Er moet daadwerkelijk worden gewerkt aan de weg óf er moet een zodanige wijziging op het traject zijn ontstaan dat er een zogeheten gevaarscheppend element optreedt. Beide gevallen bleken niet van toepassing te zijn. Er werd niet meer gewerkt en er waren alleen wat schrikhekken geplaatst, zonder dat die gevaar opleverden.''De 250 vermeende snelheidsovertreders hebben hun bekeuring (variërend van enkele tientallen tot enkele honderden euro's) reeds ontvangen. Wie nog niet heeft betaald, kan die volgens Verbree 'vrolijk verscheuren'. Wie al wel heeft betaald, krijgt het bedrag teruggestort. Alle 'overtreders' hebben een excuusbrief van het Centraal Justitieel Incasso Bureau ontvangen, of krijgen die nog, waarin wordt gemeld dat de politie de zaak definitief intrekt, omdat sprake was van een 'foutieve pleeglocatie'.Kruispunt Hoorn

Het siert jullie dat de controle ongeldig is verklaard.
Verbree: ,,Ach, wij zijn ook mensen en we maken ook wel 's een foutje. En zo hebben 250 mensen toch een leukere kerst.''Gebeurt het vaker dat de politie zichzelf op deze manier corrigeert?

,,Niet veel, maar uniek is het niet. We hebben onlangs nog een complete film met overtreders vernietigd. Op de foto's bleek een verkeerd jaartal bij de pleegdatum te staan. Een kwestie van een verkeerde instelling, maar om allerlei enorme procedures te voorkomen, hebben we afgezien van bekeuringen.'',,En nu we het toch hebben over een goeie kerst'', glimlacht Verbree, ,,wie door rood is gereden op het kruispunt Keern/provinciale weg N506 (Hoorn-Enkhuizen, red.) heeft geluk gehad. Tussen 14 oktober en eind november bleken de roodlicht/snelheidscamera's een technisch onvolkomenheid te hebben gehad. Op de foto's is namelijk niet te zien dat het verkeerslicht op rood stond. Dat scheelt een aantal mensen toch 89 euro... Nog los van een eventuele snelheidsovertreding daarbij.''

Bron:  Noord Hollands Dagblad

Melder: ironix

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram