Positief effect Fryske Diken op weggedragx

LEEUWARDEN - De controles van Fryske Diken hebben een positief effect op het gedrag van de verkeersdeelnemers. ,,We kunnen het aantal slachtoffers echter nooit tot nul terugbrengen'', aldus officier van justitie Klaas gisteren bij de presentatie van een tussenevaluatie. Bunk is binnen het openbaar ministerie speciaal belast is met verkeerszaken.Op de wegen waarop Fryske Diken controleert is het aantal ongevallen afgenomen van 233 naar 188. ,,Dat is een afname van bijna 20 procent'', aldus Bunk. Het streven is gericht op een terugdringing met 25 procent. Het percentage mensen dat de autogordels buiten de bebouwde kom draagt, komt in Friesland uit op 97 procent. ,,Maar we willen natuurlijk naar 100 procent.Volgens Bunk is het een misvatting dat alleen het plaatsen van verkeersborden de verkeersveiligheid verbetert. Borden en flitspalen die niet noodzakelijk zijn, mogen wat hem betreft wel verdwijnen. Hij zou het liefst geen enkel verkeersbord meer langs de weg zien staan. ,,Hooguit een bord met daarop de tekst 'Welkom in Fryslân'.''Het verkeersgedrag moet vanzelfsprekend zijn, door ,,een juiste infrastructuur en aanvullende maatregelen als bloembakken en drempels'', aldus de officier. Een aantal wethouders kon zich niet vinden in de ideeën van Bunk. ,,Verkeersborden heb je gewoon nodig", aldus de Sneker wethouder Tom Metz. ,,Bloembakken en drempels worden alleen maar gebruikt als slalombaan en springplank."Justitie gaat met gemeentes in overleg over hoe 30-kilometerzones nu precies ingericht moeten worden. Bunk zegde dit toe naar aanleiding van een brief van de gemeente Littenseradiel.

Bron:  Leeuwarder Courant

Melder: Chemical

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram