Publiek wil meer verkeerscontroles UPDATE Politie.nl1331x

APELDOORN - De politie moet meer verkeerscontroles uitvoeren. Die wens staat bovenaan bij de mensen in Noord- en Oost-Gelderland die deelnamen aan de politiecampagne ’Als ik de politie was...’

Agenten gingen daarbij onder meer in Apeldoorn de straat op en spraken ongeveer duizend burgers. Per post en op internet kwamen ook nog eens ruim 500 reacties binnen. De meeste gingen over: verkeer (29%), zichtbaarheid (17%) en jeugd (12%).

Politie.nl schreef:

Campagne Als ik de politie was levert veel reacties op

Regio, 28-01-2008 • De Politie Noord- en Oost-Gelderland heeft de afgelopen maanden campagne gevoerd onder de noemer ‘Als ik de politie was…’. Politieagenten gingen op straat tijdens 26 campagneacties op markten en koopavonden in gesprek met ongeveer 1.000 mensen. Per post en op internet kwamen ruim 500 reacties binnen. Via deze campagne wil de politie meer in gesprek met mensen en het publiek meer betrekken bij het politiewerk.

Mensen reageerden aangenaam verrast dat ze de kans kregen op deze persoonlijke manier in contact te komen met de politie en hun mening te geven. Vanaf vandaag, maandag 28 januari, zijn enkele van de veelgehoorde reacties te zien op posters in bushokjes in 20 verschillende gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

De ‘Top-3’ onderwerpen waar de politie de meeste reacties over kreeg zijn verkeerszaken (29%), zichtbaarheid (17%) en jeugd (12%).

Verkeer
Enkele veelgehoorde reacties binnen het thema verkeer zijn dat mensen meer controles in 30-km zones willen, meer controle op het gedrag van fietsers (fietsen door centrum, fietsverlichting e.d.) en een strengere aanpak van bijvoorbeeld parkeerproblemen en alcoholgebruik in het verkeer. Ook zijn er mensen die juist aangeven dat de politie kleine snelheidsovertredingen minder snel zou moeten bekeuren.

Zichtbaarheid
De welbekende kreet ‘meer blauw op straat’ is ook tijdens deze campagne vele malen genoteerd. Mensen geven bijvoorbeeld aan graag meer politie te willen zien tijdens uitgaansavonden, of de wijkagent vaker in de wijk te willen zien. Ook geven mensen aan graag te zien dat de politie meer op de fiets en lopend surveilleert, omdat men het gevoel heeft dat de politie dan meer ziet, en bovendien beter aanspreekbaar is.

Jeugd
Reacties over dit thema variëerden van ‘de jeugd heeft de toekomst, zoek meer contact met de jeugd!’ tot ‘pak hangjeugd strenger aan’. Het beeld wat vooral naar voren komt is dat veel mensen vinden dat bijvoorbeeld hangjeugd, plegers van vandalisme en jongeren die overlast veroorzaken tijdens het uitgaan niet streng genoeg worden aangepakt. Tegelijkertijd zijn er mensen die aangeven dat de jeugd wel erg snel in het beklaagdenbankje zit en dat de politie jongeren met wat meer inlevingsvermogen zou mogen benaderen.

De politie vindt het erg belangrijk om het publiek te betrekken bij haar werk. Met de campagne ‘Als ik de politie was…’ riep de politie mensen op om na te denken over een aantal vragen: Hoe vindt u dat wij ons werk doen? Wat vindt u belangrijk? Wat zou u anders doen? Waardoor voelt u zich veilig?

Hoe nu verder
De politie gaat nu per gebied en per team bekijken op welke manieren de politie iets kan doen aan de door het publiek in hun gebied gesignaleerde knelpunten of problemen. Denk aan maatregelen als meer controles op verkeerszaken of het zoveel mogelijk ‘op maat’ inplannen van surveillances om tegemoet te komen aan de vraag om meer zichtbaarheid op bepaalde plekken. Om deze reden benadrukt de politie ook regelmatig hoe belangrijk het is om altijd aangifte te doen. Met gerichte informatie over overlast of andersoortige problemen kan de politie haar beschikbare capaciteit optimaal inzetten.

Op www.alsikdepolitiewas.nl zijn foto’s van vrijwel alle straatacties te zien. Hoewel de straatacties achter de rug zijn is de politie van plan om via deze site door te gaan met het verzamelen van reacties en meningen van het publiek. Ook zal de politie via deze site terugkoppelen wat er met de reacties gedaan wordt.

Bron:  de Stentor

Melder: Maserati Teun
Poeloek

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram