Radardetectorverbodx

Op vrijdag 19 december a.s. te 11.00 uur dient ten overstaan van de president van de rechtbank te Den Haag een kort geding tegen de Staat. Het kort geding wordt gevoerd namens de beide marktleiders, Target Automotive te Soest en Wexler Europe te Naarden.


Inzet van het kort geding is om de ingangsdatum van 1 januari 2004 voor het radardetectorverbod te voorkomen. Gevraagd zal worden om hiermee te wachten totdat de rechters in de bodemprocedure, die is gestart tegelijkertijd met de kort-gedingprocedure, hebben beslist. Een bodemprocedure kan wel enige maanden duren. Het lijkt ons hoffelijk en fatsoenlijk dat de Staat wacht totdat de onafhankelijke rechter heeft geoordeeld. Met name als het gaat om dit radardetectorverbod. Een verbod dat wordt uitgevaardig zonder dat wetenschappelijk onderzoek hieraan ten grondslag ligt. Tevens een verbod dat willekeurig is, omdat andere vormen van “waarschuwen voor flitspalen” niet onder het verbod vallen.


Tevens spelen er nog meerdere juridische en niet-juridische punten die van belang zijn.


De verdediging zal worden gevoerd door mr. B. van Meer van Derks Star Busmann te Arnhem. Mr. Wim Anker zal tijdens het proces aanwezig zijn en de perscontacten voor zijn rekening nemen.

Bron:  Anker en Anker

Melder: Gz

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram