Radardetectorverbod op de helling?x

Den Haag - Vandaag was de behandeling van het kort geding wat de importeuren van radardetector apparatuur hadden aangespannen tegen de overheid. Flitsservice.nl was hierbij aanwezig met een delegatie van 5 man om deze procedure te volgen. Flitsservice.nl heeft een groot belang bij deze uitspraak omdat vele gemelde radarcontroles bij Flitsservice.nl gespot worden met een detector.


Volgens de eisers kan een detector niet verboden worden, omdat deze voldoet aan Europese richtlijnen en het CE keurmerk draagt. Daarnaast beroepten de eisers zich erop dat de radardetector maar een klein onderdeel is van het complete arsenaal aan informatiemogelijkheden. Genoemd werden onder andere radiostations, websites, waarbij Flitsservice.nl bij naam werd genoemd, automobilisten onderling en ook de nieuwe GPS mogelijkheden werden genoemd, zoals bijvoorbeeld de RoadPilot.


Ook betoogden de eisers dat niet bewezen is dat detectors een negatieve invloed hebben op iemands rijvaardigheid, sterker; volgens diverse onderzoeken zou een detectorbezitter zelfs veiliger rijden.


De landsadvocaat betoogde dat het toch "common sense" moest zijn dat men met een detector te hard rijdt, en derhalve de verkeersveiligheid in gevaar zou brengen. Daarbij noemde hij onder andere een "onderzoek" van het Swov waarin gesteld werd dat "1km/u harder 3% meer doden/gewonden" geeft. Flitsservice.nl heeft de bron van deze stelling al lang geleden opgespoord en heeft geconcludeerd dat deze stelling geen stand houdt.

Daarnaast sneerde de landsadvocaat nog even richting de rechtzaak die aangespannen is door eisers tegen Mr. Koos Spee, Officier van Justitie, belast met het plaatsen van flitspalen, vanwege zijn uitspraken nu reeds 2 jaar geleden, dat op korte termijn detectors zouden worden verboden.


Naar de mening van Flitsservice.nl is het detectorverbod nog lang niet van de baan en al helemaal niet op de helling. Opmerkelijk was dat de landsadvocaat toegaf dat het pure willekeur is om alleen de detector te verbieden en niet alle overige manieren. Volgens de landsadvocaat zou dit komen, "omdat dit het makkelijkst aan te pakken is".

Flitsservice.nl zou op geen van de partijen een weddenschap durven te zetten over wie er gaat winnen. Indien deze eis afgewezen wordt, dan zullen de leveranciers overgaan op een bodemprocedure en zullen proefprocessen worden uitgelokt om de wet te testen aan Europese Wet en Regelgeving.Het worden spannende dagen voor detectorbezittend Nederland. De uitspraak
wordt 24 december om 4 uur 's middags verwacht.


Mocht u de pleitnota willen lezen, dan is deze hier te vinden: http://www.target-automotive.nl/upload/file/3fe30e42e30ff_PLEITNOTITIE.19.12.03..doc

Bron:  Flitsservice.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram