Reactie Flitsservice.nl op laser-zaakx

Nu het Gerechtshof in Leeuwarden het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk heeft verklaard in een principezaak over het gebruik van de Lasergun, zijn er ook nog enkele andere apparaten momenteel in gebruik voor het opsporen van snelheidovertreders die volgens Flitsservice.nl de aandacht verdienen. Hiermee bedoelen zij de Trajectcontrole en de Optospeed.Flitsservice.nl, een website waar informatie over alles wat met verkeersveiligheid, radarcontroles, juridische informatie en technische informatie in het bijzonder, terug te vinden is, geeft te kennen dat niet alleen de Lasergun een "illegaal" wapen in de strijd tegen de snelheidsovertreders is. Momenteel is er ook een Trajectcontrole gaande op de A1 en de A13 en wordt tevens druk getest met een vrij nieuw apparaat in de registratie van snelheid, de Optospeed.Dit apparaat werkt niet met radarsignalen en is daardoor onopspoorbaar voor radardetectoren. De Optospeed is reeds in gebruik door politie Eindhoven en Zeeland.Het Korps Landelijke Politie Diensten, KLPD, heeft de afgelopen maanden getest en ook daadwerkelijk al gebruik gemaakt van de Optospeed om langs de snelwegen te fotograveren. Een reportage daarvan is te vinden op de website van Flitsservice.nl.Ook deze manier van registreren van snelheid, met als einddoel om overtreders te bekeuren, alsmede de proef met de Trajectcontrole, zijn niet vermeld of goedgekeurd volgens de Regeling Meetmiddelen Politie van 1993, wat beargumenteerd is door het Gerechtshof te Leeuwarden.Flitsservice maakt, net als voorheen tegen de Lasergun, dan ook al reeds enige tijd bezwaar tegen het gebruik van deze middelen en zal dan "geflitsten" oproepen om verdere stappen in de richting van een verbod dan wel een "niet goedgekeurd of niet wettelijk toegestaan"-status voor deze opsporingmiddelen te nemen.Flitsservice.nl vindt het een uitstekende zaak dat de Lasergun als zodanig is aangemerkt. Zeker voor de gebruikers van deuropeners, hek-openers en afstandbepalers, werkend met infra-rood vanuit de auto, hebben nu een uitspraak waarmee het ongelijk en de drang van mr. J. Spee, werkzaam bij het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie om dergelijke apparatuur te verbieden, is bewezen. Flitsservice verwacht dat de al reeds jaren bestaande "concept" versie van het nieuwe Meetmiddelenbesluit binnen korte termijn definitief zal worden, waarin de lasergun weer "legaal" gemaakt wordt.Namens Flitsservice.nl

Martijn Hurks,i.o.

Bert Mulder, PR


info@flitsservice.nl

Bron:  Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram