Reactie Flitsservice.nl op onderzoek Swovx

Tot onze verbijstering namen wij kennis van het perbericht wat gisteren verspreid is door het SWOV, inzake het Sartre 3 onderzoek.In het kort komt het erop neer dat alle feiten die het huidige beleid kunnen bevestigen of versterken naar voren worden gebracht en zelfs totaal uit het verband worden gehaald. Alle feiten die eigenlijk het huidige beleid de nek om kunnen draaien wordt “toevallig” niet genoemd.
Zo zegt 63% in de afgelopen 3 jaar nog nooit te hebben hoeven blazen. Als men gevraagd wordt naar wat het risico is om te moeten blazen zegt 96%!!! dat er bijna geen risico is. Tevens zegt 67% dat men tegen het bekeuren op kenteken is en is men fel tegenstander van een black-box indien de politie op basis daarvan boetes zou uitschrijven.Het uitschrijven van boetes op kenteken is juist het speerpunt van het huidige beleid! Dat is de hele essentie van de Wet Mulder, om de inning van boetes te vergemakkelijken. Het feit dat dus 67% tegen dit beleid is, wordt gemakshalve vergeten in het beleid.
Wordt er gevraagd naar de animo om een apparaat in de auto te monteren waardoor men niet meer te hard kan zegt 54% “Liever niet”. Ook dit wordt verzwegen, logisch want de Intelligent Speed Adapter is juist een van de stokpaardjes van het Swov.
Ook de steun voor flitspalen wordt bewust verkeerd uitgelegd. De vraagstelling (Vraag 34a ) luidt: Bent u het eens met de volgende maatregel: Toezicht op door Roodlicht rijden dmv Roodlichtcamera’s. Ieder normaal denkend mens zegt daar uiteraard ja op. Door rood licht rijden is levensgevaarlijk. Vandaar dus een score van een dikke 85 %. Nergens in het gehele onderzoek wordt gevraagd of men meer snelheidscamera’s wilt.Ook komt er in het onderzoek naar voren dat het draagvlak voor de snelheidscontroles afneemt en beduidend minder is dan in het voorgaande onderzoek. In vraag 33e wordt gevraagd naar wat men vindt van het systeem van opsporen en bestraffen van overtredingen. Een 55% zegt dat dit systeem totaal niet functioneert.
Volgens een onderzoek van Maurice de Hond voor het TV programma “Stem van Nederland” vorig jaar september, wil 70% van de bevolking af van de “onzinboetes”. In de politiek wordt hier niets mee gedaan.
Een overgrote meerderheid is voor hogere limieten op de snelweg, namelijk 53%, terwijl dit in 1996 nog 41% was. Van overige wegen vindt de overgrote meerderheid dat de limiet hetzelfde moet blijven.
Onlangs wees een wetenschappelijke onderzoek uit, dat in Drenthe het draagvlak voor snelheidscontroles sterk is afgenomen. 52% van de Nederlandse automobilisten is tegen strenger bestraffen van snelheidsovertredingen.
Niet alleen aangegeven in de enquete, maar ook in snelheidsmetingen geeft aan dat 80% van de automobilisten de limiet overschrijdt op autosnelwegen, binnen de bebouwde kom ligt dit tussen de 55% en 70%.
Van alle ondervraagden is 46% van de automobilisten recentelijk bekeurd voor het overschrijden van de snelheidslimiet in 2002, dit terwijl dit in 1996 nog 28% was. De subjectieve pakkans voor een snelheidscontrole is gestegen tot 27% in 2002, terwijl dit in 1996 nog 20% was.
Vrijwel alle automobilisten (95%) is groot voorstander van strengere straffen op rijden onder invloed, terwijl maar 1% recentelijk hiervoor is bekeurd. Hier wordt dus nauwelijks op gecontroleerd.
Concluderend is er sprake van politieke manipulatie van het Swov om de voor hun populaire maatregelen heil en glorie toe te wensen. Het persbericht is absoluut geen juiste interpretatie van de onderzoeksgegevens.

Helaas zullen we nu de komende jaren weer de verdediging horen van het falende beleid “dat uit onderzoek is gebleken dat…..”Vanavond zal een en ander ook te zien zijn in RTL4 Nieuws om 19:30


Bron:  Flitsservice.nl

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram