Reactie op RIVM rapport: Geld of gezondheid?x

Amsterdam, 14 april 2003 --- Het rijk moet direct stoppen met voorrang geven aan het autoverkeer. Dat zegt Milieudefensie in een reactie op de Milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens Milieudefensie toont de Milieubalans nog maar eens aan dat de milieuproblemen die het autoverkeer veroorzaakt gigantisch zijn. Volgens Milieudefensie wordt het tijd dat Rijksoverheid maatregelen neemt om het autoverkeer terug te dringen. Het mes snijdt volgens Milieudefensie aan twee kanten: beprijzen remt autoverkeer en geeft mogelijkheden voor investeringen in het openbaar vervoer.Omdat het autoverkeer nog steeds enorm toeneemt, stijgt de uitstoot van broeikasgassen door verkeer. Het RIVM benadrukt in haar rapport het nut van het verlagen van maximumsnelheden op stadssnelwegen van 120 kilometer per uur naar 80 kilometer per uur om de geluidsoverlast van omwonenden te verminderen. Milieudefensie vindt dat deze snelheidsverlaging op tientallen plekken in Nederland snel moet worden doorgevoerd. De organisatie is dus blij met de eerste stap die staatssecretaris Van Geel wil zetten om de maximum snelheid op de ringwegen rond Amsterdam en Utrecht te verlagen. Dat helpt ook tegen de ongezonde uitlaatgassen die omwonenden te verduren krijgen. Jaarlijks sterven er 3000 mensen vroegtijdig doordat ze teveel blootstaan aan uitlaatgassen. Milieudefensie voert momenteel campagne om de maximumsnelheden op stadssnelwegen te verlagen.Het RIVM erkent dat het duurder maken van autorijden, met name in de spits, een goede manier is om het milieu te sparen. Milieudefensie is van mening dat er snel een vorm van eerlijke beprijzing moet worden ingevoerd, bij voorkeur in de vorm van rekeningrijden met tolpoortjes. Deze methode is in Londen een doorslaand succes. Milieudefensie is bovendien een warm voorstander van het verbeteren van het openbaar vervoer, in plaats van investeringen in nieuwe wegen en zinloze wegverbredingen.Schiphol
Het RIVM toont aan dat groei van Schiphol niet kan plaatsvinden zonder dat de kans op een tweede Bijlmerramp toeneemt. De politiek maakte de belofte dat Schiphol alleen mag groeien als de kans op een tweede Bijlmerramp juist zou afnemen. Milieudefensie was al langer van mening dat de rek eruit is wat betreft Schiphol. Het RIVM rapport benadrukt dit nogmaals.Europese richtlijnen
Het RIVM rapport laat ook duidelijk zien dat Nederland vaak onvoldoende haar best doet om Europese doelstellingen te halen. De Europese Richtlijnen die opgesteld zijn om allerlei stoffen die luchtverontreiniging en verzuring veroorzaken (SO2, NOX, NH3 en vluchtige organische stoffen) terug te dringen, worden niet gehaald door Nederland. Het nieuwe kabinet moet met een goed pakket maatregelen komen om de luchtvervuiling tegen te gaan.

Bron:  Milieu Defensie

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

MilieuDefensie is voor iedere maatregel die "auto pesten"maatregelen bevat. Wat verwacht je anders van een club vol autohaters.