Reactie van Fryske Diken op eerder geplaatste brieven.x

Een paar dagen geleden zijn hier een aantal ingezonden brieven geplaatst welke afkomstig waren uit de Leeuwarder Courant. Vandaag stond er een reactie in van het Team Fryske Diken. Misschien iets om dit op één of andere manier in te passen in de nieuwsrubriek.----------------------------------------------------------------

REACTIE TEAM FRYSKE DIKEN:Controles dienen verkeersveiligheid (door: Liesbeth Minnema, project Fryske Diken)In de Leeuwarder Courant staan regelmatig ingezonden brieven over snelheidscontroles met vaak dezelfde strekking.
Onderstaande citaten komen leterlijk uit de krant van afgelopen vrijdag. Graag wil ik ze hierbij nuanceren.1. "Hoe meer controles, des te meer ongelukken. "Deze stelling wordt niet gestaafd door feiten. Integendeel. Verkeersveiligheid wordt afgemeten aan

A. het aantal weggebruikers dat zich aan de snelheid houdt

B. het aantal ongevallen dat op deze wegen plaatsvind

Het blijkt dat er minder verkeersslachtoffers zijn gevallen op de wegen met intensiever politietoezicht dan op
de wegen waar niet extra is gecontroleerd, zo valt te lezen in de Verkeersmonitor Regionaal Orgaan Verkeersveiligeheid
Friesland 2002.2. "Houd op met krantje lezen in de auto met radarappartuur. Pak eens echte boeven."

De democratie bepaalt de prioriteiten in het werk van de politie. De politie is verantwoordelijk voor veiligheid en leefbaarheid
in de breedste zin des woords. In de taakstelling van de politie is verkeersveiligheid een van de prioriteiten. Daarom zijn overal
in Nederland projecten als Fryske Diken opgezet met als doel: het verhogen van de verkeersveiligheid en het terugbrengen
van het aantal verkeersdoden.3. "Autobestuurders die vier kilometer te hard rijden worden gepakt omdat het zo gemakkelijk is."

In de eerste plaats: deze autobestuurders reden niet vier kilometer te hard maar minimaal zeven kilometer, want de
aangegeven snelheid op het proces verbaal is een gecorrigeerde snelheid. In de tweede plaats: ook met 'een klein beetje
te hard' komt de verkeersveiligheid in het geding. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat met een gemiddelde
snelheid van 1km/u meer, de kans op een ongeval waarbij gewonden vallen met 3 procent toeneemt.4. "Te hard rijd je altijd"

Tja, voor weggebruikers met deze instelling zou ook een verhoging van de limiet niets oplossen want dan zouden ze nog
te hard rijden. Gelukkig zijn de geldende snelheidslimieten niet willekeurig, maar is hierover nagedacht. Een voorbeeld:
nadat in 1957 de 50km/u limiet binnen de bebouwde kom werd ingevoerd vielen er 17 procent minder doden. De politie voert
overigens ook controles uit naar aanleiding van klachten van omwonenden over snelheidsovertredingen.5. "Motoren houden zich nooit aan de snelheid en al helemaal niet na de TT."

Dat motorrijders zich niet aan de geldende snelheidslimieten zouden houden is geen absolute wetmatigheid; er zijn
legio die zich hier zonder mankeren aan houden. Degenen die zich na het bezoeken van de TT op eenzelfde 'sportieve'
wijze menen te moeten manifesteren als de rijders in Assen zou ik omwille van hun eigen veiligheid maar meer nog die
van andere weggebruikers willen adviseren om naar een circuit te gaan en zich aar uit te leven!.Overigens nog afgezien van alle pijn, verdriet en emoties voor verkeersslachtoffers en eventuele nabestaanden 'kost'
verkeersonveiligheid de gemeenschap jaarlijks ruim 8 miljard Euro aan medische kosten, productieverlies, kosten van
schade en kosten van brandweer, politie en justitie als gevolg van een ongeval.Kortom, er valt met het verbeteren van de verkeersveiligheid nog genoeg te winnen. En daarom blijven wij controleren.(Bron van de hier genoemde cijfers: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, www.swov.nl )

Bron:  Leeuwarder Courant

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram