Recidive in het verkeer harder aangepaktx

De ministerraad heeft ingestemd met een plan van aanpak van minister Donner van Justitie, mede namens minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, om recidive in het verkeer harder aan te pakken.Personen die verkeersdelicten plegen zullen in een nog in te voeren puntensysteem sneller hun rijbewijs kwijtraken. Tevens wordt voorgesteld een glijdende schaal in te voeren voor de hoogte van de boetes.Veel te hard rijden wordt naar verhouding zwaarder gestraft.
Het kabinet werkt momenteel aan een puntensysteem. Het uitgangspunt daarbij is dat als een bestuurder binnen vijf jaar opnieuw een ernstig verkeersdelict pleegt, zijn rijbewijs automatisch wordt ingetrokken door de rechter. Het betreft hier delicten zoals excessieve snelheidsoverschrijdingen, rijden onder invloed en het veroorzaken van een verkeersongeval. De betrokken weggebruiker zal dan opnieuw een rijbewijs moeten aanvragen. Naar verwachting zal het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet nog voor de zomer in consultatie kunnen worden gegeven aan de adviesorganen.Daarnaast neemt het kabinet een aantal maatregelen om notoire snelheidsovertreders aan te pakken. Door de intensivering van het verkeerstoezicht met bijvoorbeeld videosurveillance zal het aantal staandehoudingen stijgen. In de loop van 2004 krijgt de politie de beschikking over twintig extra auto’s met videosurveillance.Verder ontwikkelt het kabinet een systeem waarin de hoogte van de boete meer dan voorheen afhankelijk is van de ernst van de overtreding. Op dit moment is de verhoging van de geldboete voor elke te hard gereden kilometer vrijwel identiek. In het nieuwe boetesysteem wordt de stijging progressief vastgesteld. Er is dan sprake van glijdende boeteschalen. Bovenmatig te hard rijden wordt dan naar verhouding zwaarder bestraft. De invoering van dit nieuwe boetesysteem is te verwachten op 1 januari 2006.

Bron:  Miniterie van Algemene Zaken

Melder: Speedbuster

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Wat men vergeet te vermelden is dat wel bekend dient te zijn wie de bestuurder is. Bij een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u te hard dient het OM te bewijzen wie er achter het stuur zat ten tijde van de overtreding. Zolang u nog niet als verdachte bent aangemerkt dient u antwoord te geven op de vraag wie de bestuurder was. U, als crimineel, heeft echter het recht om niet mee te hoeven werken aan uw eigen opsporing. U mag dus liegen!


Om al dit onheil te voorkomen, voor wat betreft snelheidsboetes, radar wij u aan om eens op SBHCorp te kijken. Zij verkopen reeds jaren gespecialiseerde "autoalarmen" om gelegaliseerde diefstal te voorkomen. In ons forum vindt u meer informatie. Voor wat betreft de laserboetes zou een LRC-100 uitkomst bieden. Duur spul, maar 2x + 30 km/u te hard in 5 jaar is zo gebeurd op bijvoorbeeld een 60 km zone weg. Hoeveel is uw rijbewijs waard?