Regio Utrecht: Aantal verkeersovertredingen verder omlaag1585x

Mede dankzij de regelmatige controles van het Bureau Verkeer Onder Controle (BVOC) van de Politie Utrecht, blijft het aantal verkeersovertredingen in onze regio dalen.Snelheidsovertredingen

Het BVOC heeft in de maanden januari tot en met eind augustus dit jaar ruim 200.000 snelheidsovertredingen geconstateerd. Het overtredingenpercentage komt hiermee uit op 0,9%. In 2002 was dit nog 2,2%, in 2003 1,4%, vervolgens in 2004 1,2 % om in 2005 ook uit te komen op 0,9%. In totaal zijn door middel van mobiele controles en flitspalen in januari tot en met augustus meer dan 25 miljoen passanten op snelheid gecontroleerd.Maar het BVOC controleert meer. En ook hier neemt het aantal overtredingen overwegend af. Alle zogenaamde helmGRAS-feiten komen regelmatig aan bod: helm, gordel, roodlicht, alcohol en snelheid.Helmcontroles

Met name in het politiedistrict Rijn en Venen en de stad Utrecht hebben motorrijders van het BVOC volgens een nieuwe ‘hit and run’-methode gecontroleerd op de helmdraagplicht. De nieuwe methode is geïntroduceerd vanwege het vele gsm-gebruik, waarbij gecontroleerde bestuurders hun "maatjes" waarschuwen op welke wegen toezicht wordt uitgeoefend. Bij de nieuwe methode zijn motorrijders veel mobieler: gedurende een korte tijd rijden meerdere motoren rond. Na één of meer staandehoudingen op één locatie verplaatsen ze zich snel weer naar een ander gedeelte van de stad of district. Van januari tot en met augustus begingen van de ruim 4200 gecontroleerde bromfietsers of hun passagiers 134 een overtreding. De pakkans en daarmee het overtredingenpercentage is vanwege de nieuwe manier van controleren gestegen: van 2,8% afgelopen jaar tot 3,1% dit jaar.Gordel

De afgelopen maanden is door de gehele regio gecontroleerd op het gebruik van autogordels en kinderzitjes. Tot en met de maand augustus zijn zo’n 42.000 passanten gecontroleerd, van wie 981 een bekeuring ontvingen. In vergelijking met voorgaande jaren, daalt het overtredingenpercentage. Van 6,4% in 2002 naar 2,3% dit jaar. Vanaf 1 maart is gecontroleerd op de nieuwe regelgeving voor het vervoer van kinderen: 216 automobilisten kregen een boete.Rood licht

Rijden door rood licht wordt voor het grootste deel door roodlichtcamera’s geconstateerd. In totaal zijn in januari tot en met augustus dit jaar meer dan 21 miljoen passanten gecontroleerd van wie ongeveer 15.000 een boete hebben ontvangen. Net als voorgaande jaren is het overtredingenpercentage lager dan 0,1%. De controles vinden met name plaats in Vianen, IJsselstein, Nieuwegein, Vinkeveen, Doorn, Rhenen en Veenendaal. Hierbij wordt gewerkt met staandehoudingen van verkeersdeelnemers die ‘nog even een stoplichtje pakken’. Hierdoor is ‘blauw’ duidelijk aanwezig op straat en heeft de politie direct de mogelijkheid het risico van het gedrag uit te leggen.Alcohol

Van januari 2006 tot en met december 2006 houdt het BVOC iedere week alcoholcontroles op diverse locaties door de gehele stad Utrecht. Deze intensieve handhavingperiode heeft vorm gekregen in de campagne “Bob…of Bon? in de stad Utrecht?”. Tot en met de maand augustus hebben ruim 21.000 automobilisten in Utrecht een blaastest gedaan. 135 chauffeurs kregen een bekeuring. Ook hier daalt het overtredingenpercentage nog steeds: van 1,0 % in 2002 tot 0,6% dit jaar.Bureau Verkeer Onder Controle

Bovengenoemde controles zijn gebaseerd op de vijf speerpunten die de meeste verkeersongevallen veroorzaken. Het in 1999 speciaal hiervoor door het Openbaar Ministerie opgerichte bureau, het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, heeft landelijk per politieregio een handhavingsteam opgestart. Voor de regio Utrecht werd dit het team Bureau Verkeer Onder Controle (BVOC). Dit team van de Politie Utrecht is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van het totale aantal snelheid-, gordel-, helm-, rood licht- en alcoholboetes van de Politie Utrecht. De meeste weggebruikers zijn overigens gecontroleerd en bekeurd toen zij langs een flitspaal of radarauto reden. Door de inzet van een videovoertuig kon het team ook mobiel bestuurders controleren op hun rijgedrag. Daarbij moesten alleen dit jaar al ruim 30 bestuurders hun rijbewijs direct inleveren vanwege verkeersgevaarlijk gedrag.Bron:  Politie.nl

Melder: Harold

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram