Regiopolitie Groningen start met verkeershandhavingsteamx

Pakkans verkeersovertreders drie tot vier keer hoger

Vrijdag 23 augustus start Regiopolitie Groningen met een verkeershandhavingsteam. Hierdoor wordt de pakkans voor verkeersovertredingen met drie tot vier keer verhoogd. Doel is om het aantal verkeersdoden (ongeveer 40) met 50 procent en het aantal ziekenhuisslachtoffers (ongeveer 500) met 40 procent te verminderen. Onder het motto ‘samen sterk’ werkt de politie overigens nauw samen met andere partijen die betrokken zijn bij de verkeersproblematiek, zoals het openbaar ministerie, de wegbeheerders en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Groningen Het speciaal politieteam van bijna dertig mensen controleert dagelijks op verschillende wegen in de provincie en stad Groningen op snelheid, door rood licht rijden, alcohol en het dragen van gordels en de helm. Deze controles komen extra op de controles die momenteel ook plaatsvinden door de plaatselijke politie in de regio. De financiering van dit project komt van de zogeheten Spee-gelden, in ieder geval tot september 2005.

Op de startdag verrichtten hoofdcommissaris Bernard Welten, hoofdofficier van Justitie Han Moraal, het hoofd van het landelijk Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie mr. Koos Spee en plaatsvervangend korpsbeheerder burgemeester Leendert Klaassen, gezamenlijk de aftrap. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Zuidhorn waar 150 mensen die actief met verkeersveiligheid bezig zijn, aanwezig waren. Daar werden ook de verschillende opvallende maar ook onopvallende politieauto’s en motoren gepresenteerd van het team. Het team beschikt over

Het samenwerkingsverband wil het aantal ongelukken in Groningen aanpakken met een mix van repressie, voorlichting en verbetering van de infrastructuur. Het project richt zich voorlopig op de ring om Groningen, De N46 tussen Groningen en Ten Boer, De N33 tussen Bareveld en Zuidbroek en de N366 tussen Veendam en Ter Apel. Politie en openbaar ministerie zijn verantwoordelijk voor de feitelijke handhaving, de controles. Ook de voorlichting over het project is binnen het handhavingsteam van de politie ondergebracht. Van de wegbeheerders wordt verwacht dat zij die plekken aanpakken waar handhaving niet helpt. De wegbeheerders dragen financieel een steentje bij aan de communicatie rond dit project.

De politie hanteert de slogan ‘de politie controleert, u profiteert’ om daarmee aan te geven, dat het om ieders veiligheid gaat. Het is een bekend gegeven dat bijna 80 procent van de weggebruikers zich redelijk houdt aan de verkeersregels. Het gaat juist om die laatste 20 procent die de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengen en zich op termijn ook moeten houden aan de regels. Het gaat er daarom niet om, om zoveel mogelijk bonnen te schrijven, maar om met name de snelheid als een van de grootste letselfactoren drastisch naar beneden te brengen. ‘Het project wordt zeker geen bonnenjacht’, beklemtoont projectleider Siert Evers. Wat we willen bereiken is, dat iedereen een veilig gebruik van de weg kan maken. We willen de goedwillende tegemoet komen door de kwaadwillende aan te pakken. Natuurlijk zal dan een goedwillende ook wel eens tegen een boete aanlopen voor een lichte overtreding, maar dat zullen, als het goed is, incidenten zijn.

Het Project Verkeershandhaving Groningen beheert ook de flitspalen in de provincie. Momenteel wordt onderzocht of de huidige palen nog op plekken staan waar ze het meest effect hebben. Dat onderzoek maakt deel uit van een omvangrijke analyse van de wegen en locaties in de provincie waar zich de meeste en de meest ernstige ongelukken voordoen. Uit een voorlopige analyse zijn naast de eerder genoemde wegen nog meer trajectwegen vastgesteld. In de loop van de tijd zullen al deze wegen de nodige aandacht krijgen. Evers: ‘We gaan uiteraard niet lukraak aan de slag. Onze eerste aandacht gaat naar de geselecteerde trajectwegen, wegen en locaties, black spots, waar het meeste gebeurt. Maar de weggebruikers zullen ons ook onverwacht op andere plaatsen in de regio tegenkomen.’

Bron:  Politie Groningen

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram