Reistijdmonitoring in Regio Twente1959x

Maandag 18 augustus zijn er langs 17 wegvakken in Twente camera’s geplaatst. Het doel daarvan is om een beeld te krijgen van de reistijd van de automobilisten die deze wegvakken regelmatig passeren en op weg zijn naar één van de zogenaamde economische kernen in Twente. Automobilisten die een traject veelvuldig rijden krijgen een vragenlijst thuis gestuurd met onder meer de vraag om deel te nemen aan de reistijdmonitor. Uit de aanmeldingen worden circa 50 personen geselecteerd. Deze monitor moet uiteindelijk een overzicht geven van de reistijden op de belangrijkste regionale verbindingen in Twente.

De metingen vinden plaats in de periode van 27 augustus tot en met 26 september 2008. De camera’s zijn van tijdelijke aard en registreren alleen kentekens van het passerende personenautoverkeer. Gereden snelheden, het aantal personen in een auto, de kleur of het type van het voertuig en het automerk zijn niet relevant en worden niet gemeten. Automobilisten die een aantal keren per week in de regio op één of meer van de trajecten rijden, kunnen na de kentekeninventarisatie een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan het onderzoek.

Reistijdmonitoring via navigatiesysteem
De camera’s registreren tot en met 26 september 2008, maar het onderzoek loopt in ieder geval tot 2012. Om de reistijden in Twente te kunnen monitoren krijgen de deelnemers een complete smartphone met navigatiesysteem tot hun beschikking die ze ook privé mogen gebruiken. Deze dient gebruikt te worden bij het afleggen van het traject. Via de GPS in het apparaat is het mogelijk om de voertuigen te volgen en de trajectreistijden te bepalen. Het onderzoek wordt in opdracht van Regio Twente uitgevoerd door ARS Traffic & Transport Technology.

Naast de reistijden over de weg gaan ieder kwartaal ook metingen plaatsvinden van de reistijden met het openbaar vervoer. Vanaf dezelfde woonlocaties wordt door ARS de route naar het werk afgelegd met het openbaar vervoer (OV). Ook de reistijd met de fiets of te voet naar een bushalte of treinstation telt hierbij mee om zo goed mogelijk de gemiddelde deur-tot-deur reistijd te bepalen.

Inzicht in bereikbaarheid
Het regelmatig meten van de trajectsnelheden op de belangrijkste regionale verbindingen, maakt de ontwikkeling van de bereikbaarheid over de weg in Twente zichtbaar. Door ook de reistijd op dezelfde trajecten te meten voor het OV kan de reistijd per auto worden vergeleken met het OV- alternatief.

Wegvakken
Op de geografische kaart ziet u de wegvakken waarop een camera geplaatst is. klik voor de kaart


Foto Wimlex Flitsservice.nl


Bron:  regio Twente

Melder: Dennis

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram