Reputatie SWOV in gevaar?x

Het SWOV heeft vanouds de beschikking over verkeerskennis in onze samenleving. Tegenwoordig houdt het SWOV zich bezig met politiek, kan dit haar reputatie aantasten?Niet iedereen begrijpt de positie van het SWOV in onze samenleving. SWOV zou een verlengstuk zijn van het ministerie (het AVV) en 3VO. Niets is minder waar!De wetenschappelijke stichting is als vanouds de kennisleverancier voor diverse actiegroeperingen die dankbaar putten uit haar kennis. Ook ikzelf maak dankbaar gebruik van de kennis die SWOV ter beschikking stelt, maar ik twijfel soms aan de manier waarop ik naar deze stichting moet kijken.Zowel politiek links, midden en rechts zouden terecht kunnen bij het SWOV, kennis is immers politiek neutraal. Het SWOV presteert uitmuntend in haar dienstverlening en haar klantvriendelijkheid. Het SWOV heeft nog nooit nagelaten om mij te helpen, om mijn emails te beantwoorden en de koffie staat altijd klaar.Boven de technische en wetenschappelijke laag van het SWOV, bestaat er een bestuurlijke laag, die behalve de interne bestuurlijke politiek, zich ook bezighoudt met landspolitiek. Eigenlijk is dat niks nieuws, want de invoering van autogordels is mede dankzij de inspanningen van het SWOV geweest.In een recente column van Fred Wegman, lees ik dat hij sterk pleit voor de herziening van snelheidslimieten en een verregaande handhaving daarvan. Nog nooit heeft het SWOV zo'n sterk politiek standpunt ingenomen in een actuele zaak die maatschappelijk zeer gevoelig ligt! Laten we hierbij niet vergeten dat de hoofdman van snelheidscontroles, Koos Spee, een contract heeft afgesloten met het SWOV, de lijntjes zijn erg kort.Wanneer het SWOV dit soort maatschappelijk gevoelige standpunten inneemt, zou dat wel eens kunnen betekenen, dat een deel van de centrumrechtse politiek de stichting gaat wantrouwen. De presentatie van de gegevens naar de landsbestuurders toe kan in dat geval namelijk niet meer objectief zijn. Immers, volgens onderzoek werkt snelheidshandhaving niet en dit onderzoek zal eveneens aan de politiek worden aangeboden.Mits dit wantrouwen zich omzet in consequenties, ontstaat er een situatie met enkel verliezers. Dit geldend voor zowel SWOV, de samenleving als de politieke uitingen van de samenleving, terwijl Koos Spee in zo'n kwestie buiten kijf staat.Het standpunt voor snelheidshandhaving werd ingenomen, omdat er te weinig geld beschikbaar zou zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Desondanks bestaan er genoeg alternatieven en dat is maar goed ook aangezien snelheidshandhaving niet eens werkt!Het onderzoek is ontstaan uit kennis die afkomstig is van het SWOV zelf. Desondanks neemt het SWOV zo'n sterk controversieel politiek standpunt in.Mijn boodschap aan Fred Wegman is: Schoenmaker, blijf bij je leest!Geef de samenleving de zeer goede kwaliteit aan kennis als vanouds, maar zet zeker niet de reputatie van een prachtige organistatie als het SWOV op het spel, vanwege de politieke standpunten, persoonlijke ambities en idealismen van individuen.

Bron: 

Melder: DrNomad

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram