Respijt voor snelrijders A4 dankzij bebordingsfout (Update -2-)856x

Automobilisten die de afgelopen weken overdag te hard door de trajectcontrole op de A4 zijn gereden maken een goede kans op het seponeren van hun boete. Door een fout in de bebording is het controlesysteem 'lek'. Het betreft het traject Leidschendam - Voorburg (richting Delft).

Bij werkzaamheden langs de rijbaan richting Delft - midden in het wegvak waarop de trajectcontrole plaatsvindt - is een bord ‘einde alle verboden’ geplaatst. Dat betekent dat vanaf dat moment de maximumsnelheid 130 km/u bedraagt in plaats van de 100 km/u waarmee overdag wordt gehandhaafd.

De Landelijke Eenheid van de politie kon nog niet aangeven of de bekeuringen vanaf het moment van plaatsing van het bord worden geseponeerd: dit is een verantwoordelijkheid van het CJIB in Leeuwarden. De VID raadt weggebruikers die bekeurd zijn in ieder geval aan bezwaar te maken.

Alleen overdag
In de periode tussen 19.00 en 06.00 uur bedraagt de maximumsnelheid op het traject sowieso 130 km/u, overtreders van die snelheid kunnen niets met de plaatsing van het tijdelijke bord.

Hoe lang de verkeersmaatregelen, waarvan het bord ‘einde alle verboden’ deel uitmaakt, al op de weg staan kon Rijkswaterstaat donderdag nog niet aangeven, maar het lijkt er op dat dit tenminste enkele weken al zo is. Rijkswaterstaat zoekt dit na.

Kwetsbaar systeem
Dit voorval toont meteen de zwakte van het automatisch handhaven. De bebording kan gemakkelijk opzettelijk of per ongeluk worden aangepast terwijl de handhaving gewoon doorgaat.

Omdat veel overtredingen klein zijn en binnen de zogenaamde Wet Mulder worden afgedaan, is het dan aan de automobilisten om te bewijzen dat de situatie ten tijde van de overtreding niet deugde. De politie geeft aan dat de wegbeheerder hier een verantwoordelijkheid heeft, maar in de praktijk blijkt dit dus gemakkelijk mis te kunnen gaan.

Update 14:43 uur
Een woordvoerder van Rijkswaterstaat heeft de VID laten weten dat het bord 'einde alle verboden' op 8 oktober 2015 om 8.00 's ochtends is geplaatst. Dat betekent dat alleen de snelheidsovertreders die vanaf dat moment een boete ontvingen op seponering zouden mogen rekenen.

De VID schat het aantal te seponeren boetes op 4.000 met een totale waarde van meer dan 120.000 euro. Of het OM overgaat tot seponering moet nog blijken.


Bron: VID.nl=====(Update -2-) OM trekt 3000 boetes trajectcontrole A4 in

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) trekt drieduizend bekeuringen in voor snelheidsovertredingen die zijn begaan op de A4 tussen 8 en 15 oktober. Op de trajectcontrole tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam heeft een verkeerd verkeersbord gestaan waardoor de snelheidsbeperking verviel.

Het bord gaf 'einde alle verboden' aan. Door de plaatsing gold opeens een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur in plaats van de 100 kilometer per uur die overdag wordt gehandhaafd. Het trajectcontrolesysteem bleef echter op maximaal gemiddeld 100 kilometer per uur controleren, waardoor drieduizend weggebruikers ten onrechte werden bekeurd.

Op het wegvak is tussen 19.00 en 6.00 uur wel 130 toegestaan. Wie in die tijdspanne een snelheidsovertreding op het traject heeft begaan, moet gewoon betalen.

Het CJIB zal alle betrokkenen informeren over het intrekken of vernietigen van de beschikking. Wie al heeft betaald, krijgt z'n geld teruggestort. Volgens het Openbaar Ministerie hoeven betrokken weggebruikers niet alsnog beroep aan te tekenen.
Het bord is inmiddels weggehaald.
=====

Bron:  VID

Melder: MustangMach1

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram


Commentaar Flitsservice:


 

Kennelijk is de bebording langs de autosnelwegen voor Rijkswaterstaat net zo onduidelijk als voor veel automobilisten.

De oplossing voor deze onduidelijkheid is op alle A-wegen een vaste snelheid van 130 Km/u